Технологична система за проектиране ТСП II

Технологична система за проектиране ТСП II

Технологична система за проектиране ТСП II

Технологична система за проектиране ТСП II
Технологична система за проектиране ТСП II

През 1989 г. Комбинат Технотроника София разработва системата за автоматизирано създаване на управляващи програми за управление на металорежещи машини с цифрово програмно управление ТСП ІІ. Системата използва алгоритмичния език APS.

Основните функции на системата са следните: ръчно въвеждане на управляващи програми за металорежещи машини с ЦПУ с възможности за редактиране; автоматизирано програмиране на езика APS, интерактивно генериране на управ­ляващи програми в режим на пълен диалог; автоматично симулиране на управляващи програми при реални условия; автоматичен избор на технологични режими; автоматично програмиране на обемни детайли и управление на триосни ма­шини; програмиране на всички видове класически и перспективни механични обработки за машини с ЦПУ; програми­ране на всички видове ЦПУ за металорежещи машини в код ISO или EIA; интерактивно въвеждане на геометрична ин­формация от чертежа с помощта на графичен таблет; автоматизация на конструкторската и чертожната дейност; директна връзка с ЦПУ по сериен канал.

Системата е изградена върху следната конфигурация:

микропроцесорен блок за управление — 16-битов микропроцесор К1810ВМ86 (I 8086); оперативна памет 512 Kbyte (с раз­ширение до 728 Kbyte); клавиатура — буквено-цифрова и функционална; графична подсистема —64 знака х 24 реда; 512×384 точки; ЗУГМД — 2 броя 5,25 с ебем 327 Kbyte; интерфейсни канали — RS 232 С — 3 броя и 2 паралелни; захранване — 220 \ 50 Hz.

Системата ТСП ІІ значително съкращава времето за създаване на управляващи програми и увеличава тяхната надеждност повишава се ефективността от работата на машините с ЦПУ.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *