[Тема на броя – ДСО Респром] Електропромишленост и приборостроене 12`84

Scan-150118-0001

СЪДЪРЖАНИЕ:

35 години социалистическа радиоелектронна и съобщителна промишленост

Перспективи в развитието на съобщителната промишленост в НРБ

Съвременна организация на планиране и осигуряване на материално-техническо снабдяване в ДСО Респром

Увеличаване на дела на износа на ДСО Респром

Институтът по радиоелектроника – основно развойно звено в областта на радиоелектрониката и преносната съобщителна техника у нас

Състояние и перспективи на развитие на комутационната техника в НРБ

Развитие на битовата радиоелектроника в НР България

Из опита на ДСО Респром по някои въпроси на бригадната организация на труда

Икономическото развитие на ДСО Респром

Внедряването на съвременни технологии – основа за повишаване на качеството на изделията на ДСО Респром

Управлението и контролът на качеството в ДСО Респром

Влакнесто-оптични приемо-предавателни модули и системи за промишлено и локално приложение

Електронен абонатен комплект

Многоизходни импулсни преобразуватели

Безтрансформаторно импулсно захранване с гланванично отделяне от мрежата

Система за автоматична донастройка на честотата в телевизорите

Повишаване на надеждността на системи от паралелно работещи мощни усилватели

Изобретения

Нови изделия и материали

Информация

По света

Цветни реклами на ДСО Респром – нови разработки и изделия

Изтеглете – 12

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *