Микросклад - програма за складова наличност

Микросклад – програма за складова наличност

Програмата за складова наличност Микросклад в Сандъците – Sandacite!

Микросклад - програма за складова наличност
Микросклад – програма за складова наличност

Днес сме Ви подготвили среща с една българска програма за 16-битови компютри, което ще рече от Правец 16 (1984) нагоре. :)
Софтуерът Микросклад е предназначен за управление на наличностите от материални ценности в складове на стопански организации, производствени предприятия, бюджет­ни организации, институти и др. Разработен е в ТК Национален програмен и проектен фонд през 1986 г.

Програмата идва при нас на 1 бр. 5,25-инчова ИЗОТ-овска дискета, а документацията й се състои от 3 дебели книги формат А4, в които са разпределени пълно описание на различни операции стъпка по стъпка, ръководство за потребителя и накрая типичният за софтуерите на ТК НППФ контролен пример. Това е нещо като подробно изпълнено упражнение, илюстрирано етап по етап. Идеята е всеки, колкото и трудно да се разбира с компютрите, да съумее да научи Микросклад.

Микросклад притежава следните функции:

 • информационна база;
 • движение на материалните цености;
 • управление на наличностите от материални ценно­сти;
 • инвентаризация;
 • фактуриране;
 • следене на заявките

Всяка функция е обособена в самостоятелен модул:

Модул „Информационна база“ решава задачите по създаване и поддържане на основните файлове в програмния продукт.

Модул  „Движение на материалните ценности“ решава задачите по регистриране на приходно-разходните движения на материалните ценности в склада.

Модул „Управление на наличностите от материални ценности“ извежда видеограми и таблограми, които се използу­ват в процесите на управление на наличностите от материални ценности.

Микросклад - програма за складова наличност
Микросклад – програма за складова наличност

Модул „Инвентаризация“ решава задачите по съставяне на инвентаризационен опис, въвеждане на преброените количест­ва и съставяняе на съпоставителен протокол.

Модул „Фактуриране“ отпечатва фактури за продадени­те материални ценности.

Модул „Следене на заявките“ регистрира заявките, обобщаване на заявките по номенкла­турен номер, въвеждане на количества разрешени за отпускане, отпечатване на заявките за изпълнение и извеждане на справки за заявките.

Също така, в Микросклад“ са включени два модула със специално предназначение, а именно:

– „Инициализация“ – този модул се използва за пър­воначално настройване на програмния продукт;

– „Cлужебен режим“ – тук се извършват об­работки свързани, с изтриване на информация от файловете на програмния продукт, свързани с приключване на отчетните периоди и др. Те засягат работоспособноста на Микросклад, поради което трябва да се изпълняват само от упълномощени за това лица. Това се осигурява, като достъпът до този модул се защитава с парола.

За какво може да се използва Микросклад? Той се прилага за управление на наличностите в складове, в които се съхраняват следните неща:

 • материални ценности;
 • готова продукция;
 • резервни части;
 • стоки и др.
Микросклад - програма за складова наличност
Микросклад – програма за складова наличност

Приходно-разходните движения на материалните ценности в програмата Микросклад се регистрират чрез въвеждане на данни от първични счетоводни документи.

Програмата може бързо да бъде преработена за обработка на първични счетоводни документи за отчитане на материални ценности и готова продукция, съставени с отчитане на специфичнито нужди на потребителя.

Експлоатационни специфики

Микросклад работи в реално време и в диалогов режим. Софтуерът обработва информацията за наличностите от материални ценности. които се съхраняват само в един склад.

Броят на материалните ценности, които програмката може да обработва, се препоръчва да не бъде по-голям от 5000, тъй като значително се увеличава времето за сортиране и индексиране, които се изпълняват при някои обработки.

Технически условия

Хардуерните изисквания за Микросклад са следните:

 • IBM PC-XT;
 • Intelle XT;
 • съвместими c тях (тоест нашият Правец 16 влиза в тази категория)

Минималната конфигурация включва:

 • оперативна памет 256 кб
 • екран – 24 реда x 80 знака
 • клавиатура – кирилица и латиница
 • печатащо устройство (принтер)
 • дискетно устройство – 360 кб.
 • постоянен (твърд) диск – 10 мб.

Печатащото устройство трябва да може да отпечатва 80 знака в ред или повече. В случай, че се използва модул „Фактуриране“, печатащото устройство трябва да има възможност да отпечатва 132 знака в ред.

Микросклад - програма за складова наличност
Микросклад – програма за складова наличност

Основно меню на Микросклад

В случаите, когато инвентаризацията на материалните ценности ще се реализира с използване на преносим интелиген­тен терминал „ПИТ – 1“, минималната конфигурация трябва да включва и

 • платка за сериен интерфейс „RS 232C“ – 1 бр.
 • кабел за сериен интерфейс „RS 232C “ – 1 бр.
 • адаптер за -захранване на „ПИТ -1“- 1 бр.

Сега знам, че ще ни попитате какво е ПИТ-1… Ами поначало терминалът е устройство, на което работи оператор (служител) и резултатът от неговата работа се изпраща в реално време към компютър. Ама специално за тоя ПИТ-1… виж, нямаме информация в момента, освен, че е българско производство. :) Обещаваме, когато научим повече за него, да направим голяаама публикация. :)

RS 232C е популярен интерфейс за връзка между различни хардуерни устройства от онова време. Използван е къде ли не, напр. в плотера ИЗОТ 6413С.

За да работи на Вашия компютър, Микросклад изисква също така и:

 • операционна система „ДОС 16“;
 • система за управление на база данни – „МИКРО РС“;
 • софтуер за комуникация между преносим интелиген­тен терминал „ПИТ-1″ и самия компютър, ако се използва “ ПИТ -1″ в модул „Инвентаризация“.

За  нормалното функциониране на програмата Микросклад е нужно да бъдат спазени и следните условия:

 • да се защити складът по такъв начин, че да не бъде възможно внасяне или изнасяне на материални ценности в отсъствие на складовите работници;
 • да се осигури в склада помещение, което да отговаря на изискванията записани в паспорта на компютъра;
 • да се номерират складовите места, ако се използва тази възможност на програмния продукт.

Микросклад обаче има и някои кусури. Така например, от него не се отчитат срокове за годност, модели, разцветки и т.н., освен ако те не се определят като отделни номенклатурни номера.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *