ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 - български професионални компютри

ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 – български професионални компютри

ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 – български професионални компютри – в Sandacite.BG

ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 - български професионални компютри
ИЗОТ 1037С / ЕС 1832 – български професионални компютри

Този 16-битов български персонален компютър е разработен през 1983 – 4 г. и се появява на пазара през 1985 г. Производството му започва първо в завод Електроника София, а през 1985 г. е преместено в Завода за запаметяващи устройства във Велико Търново.

Според тогавашното описание, това е ,,мултимикропроцесорна система с цветни и/или черно-бели графични възможности“. За момента на създаването си джаджата може да предложи голям обем оперативна и масова памет, висока производителност, простота и удоб­ство при експлоатация.

ИЗОТ 1037С (регистриран в Единната система компютри на Източния блок като ЕС 1832) е намирал приложение при научно-технически и ико­номически изчисления, в системи за автоматизация на инже­нерното проектиране, при автоматизация на учрежденската и счетоводната дейност, в информационно-справочни систе­ми, при автоматизация на научни експерименти и др.

Ето и с какво се комбинира. Основният 16-битов процесор е свързан (чрез локална процесорна магистрала) с широк набор уп­равляващи устройства (контролери), към които се включват следните външ­ни (периферни) устройства:

  • мини ЗУГМД (демек флопи) ЕС 5088 M1 с обем на паметта на дискетата 250 кб и/или ЕС 5321 М с обем до 500 кб;
  • твърд диск  ЕС 5300 с обем 5 и/или ЕС5088 с обем 10 мб;
  • монитори – описани като ,,устройства за цветно (до 16 цвята) или черно-бяло изобразяване на графична и буквено-цифрова информация“;
  • настолен матричен цветен (ЕС 6312С) или черно-бял (ЕС 6311C) принтер с възможност за отпечатване на графика

В зависимост от това в каква област се използва ИЗОТ-ът, към стандартната конфигура­ция на ЕС 1832 чрез контролера за последователен интерфейс могат да се включат специализира­ нивходно-изходни устройства за обработка на графична информация – като таблет, дигитайзер, плотер и др.

В края на 1986 г. към Комбината по микропроцесорна техника в Правец се създава ИМПТ (Институт по микропроцесорна техника) и на обединенитео ИЗОТ е забранено да проектират и произвеждат персонални компютри. Целта на тази промяна е да се намалят разходите за производство, като то се концентрира в Правец. В резултат на ограничението през 1987 г. ЗЗУ Велико Търново пререгистрира ИЗОТ 1037С (ЕС 1832) като интелигентен терминал с индекс ЕС 8531.М2 и продължава да произвежда персонални компютри до началото на 90-те години.

Компютър ЕС 1832
Компютър ЕС 1832

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обем на оперативната памет до 640 кб

Обем на постоянната памет  до 64 кб

Адресно пространство 1 мб

Графични възможности: цветна (320 х 200) и черно-бяла графика (640 х 250)

Количество символи в 1 ред на екрана: 40 или 80

Количество редове на екрана: 25

Програмни езици: БЕЙСИК, АСЕМБЛЕР, ФОРТРАН, ПАСКАЛ, КОБОЛ, език С

Захранване: 220 V±10%, 50±1 Hz

Консумирана мощност от основния блок: не повече от 600 VА

Ето и едно ревю на този компютър и на един негов събрат в рубриката ,,Салон“ (за нови изделия) на сп. Компютър за вас, когато двата компа са били нови:

ИЗОТ 1036С ИЗОТ 1037С
ИЗОТ 1036С ИЗОТ 1037С

СОФТУЕР

Що се отнася до софтуера, за ИЗОТ 1037С и ИЗОТ 1036С са разработени операцион­ните системи ДОСПК, МИКРОС- 86 и М3/МИКРОС 86.

ДОСПК е програмно съвмести­ма MS DOS. Под управлението на тази операционна система, коя­то е основана на ИЗОТ 1036С и ИЗОТ 1037С, работят основните приложни пакети.

МИКРОС-86 е програмно съвме­стима със СР/М—86, а МЗ/МИК­РОС—86 — с операционната сис­тема Concurrent СР/М.

Под управление на операцион­ната система ДОСПК работят следните основни средства за раз­работка на програмно осигуря­ване (да, за разработка, защото тогава много от работещите на професиоални компютри потребители са били достатъчно грамотни, за да си пишат сами нужните им програми):

  • текстови редактори;
  • транслаторн за езиците Асем­блер, Паскал, Кобол, Фортран и Бейсик;
  • програма за динамично про­веряване на програми;
  • програма за свързващо ре­дактиране и др.

За професионалните компютри ИЗОТ 1037С, а също и за близкия ИЗОТ 1036С е раз­работена и широка гама прилож­ни програми, доста  от които сме показвали  и на страниците на нашия сайт. :)

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *