Каране на мотор през зимата

Каране на мотор през зимата

Карането на мотор през зимата е било трудно и преди 60 години. Вижте ретро съветите на Сандъците – Sandacite!

Каране на мотор през зимата
Каране на мотор през зимата

Преди тръгване на път при зимни условия необходимо е мотоциклетистът и мотоциклетът да бъдат подготвени за това.

Подготовката на мотоциклета се състои накратко в следното:

Ако мотоциклетът е четиритактов, сменява се лятното мас­ло в картера със зимно. Сменява се маслото в скоростната кутия и диференциала (ако има такъв) с по-рядко.

Повдига се иглата на шибъра на карбуратора по-нагоре, за да се получава по-богата горивна омес, необходима за пра­вилната работа на двигателя.

Проверяват се и се почистват резервоарът и утаителят на кранчето към карбуратора от попаднала в горивото вода, коя­то може да замръзне и да спре редовния приток на бензин.

За да се избегне боксуването и се запази теглителната спо­собност на задното колело въпреки хлъзгавия терен, препо­ръчва се върху задното колело да се монтират вериги или да се намотае обикновено въже (фиг. 2). Препоръчва се също така да се поставят (ако има възможност) нови гуми с по-големи грайфери и размери. Както веригата, така и въжето се поставят само ако има цялостна снежна покривка. Ако се из­ползват, когато шосето не е изцяло покрито със сняг, те не само повреждат гумата и късат спиците, но правят самото пътуване неприятно поради постоянното друсане и подскачане.

Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata
Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata

Фиг. 2. Начин за поставяне на вериги или въже върху задното колело против боксуване

Върху предното колело и колелото на коша не е необходи­мо да се поставят съоръжения против боксуване и пързаляне, но гумите им трябва да бъдат запазени и с дълбоки грайфери.

Демпферът на кормилото при пътуване на заснежен и за­леден терен трябва да бъде по-затегнат от обикновено.

Мотоциклетистът също така трябва да бъде съответно под­готвен — да бъде облечен с топло, подходящо за случая непро­мокаемо облекло (фиг. 3).

Мотоциклетисти, на които често пъти се налага да пътуват през зимата, най-добре е да си направят предпазителен щит от плексиглас на кормилната тръба.

Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata
Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata

Фиг. 3. Облекло на мотоциклетиста за зимата

Много практични са и ламаринените предпазители на кра­ката.

Освен ръкавиците сигурно средство против премръзване на ръцете са брезентовите предпазители, изработени от гумиран брезентов плат, монтирани в двата края на кормилната тръба (фиг. 4).

Движението (пътуването) с единичен мотоциклет при за­снежен или заледен терен става по начало с по-малка ско­рост, отколкото при обикновени условия. Скоростта се опре­деля от състоянието на пътя (дали снегът е пресен или замръз­нал, дали има коловози), от конструктивните особености на мотоциклета и най-вече от опитността на мотоциклетиста. Не­зависимо от всичко скоростта на движение не бива да надви­шава 30—35 км/час. При заснежен терен се потегля много по-плавно и внимателно, отколкото обикновено, като миюилшстистът се подпомага и с крака.

Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata
Каране на мотор през зимата Karane na motor prez zimata

Фиг. 3. Предпазител за ръцете на мотоциклетиста

При пътуване по снежна покривка мотоциклетистът трябва да се стреми да поддържа равномерна скорост на движение :и особено равномерна газ. Недопустимо е в такива случаи рязкото даване на газ и рязкото й опиране, тъй като това е съпроводено с боксуване или занасяне на задното колело.

При пътуване по прясна, незамръзнала снежна покривка най-добре е да се използува средата на пътя, която е вече утъпкана и дава малко съпротивление. При пътуване по път с тежка и по-дебела снежна покривка, по която не са минали други превозни средства, има опасност от прегряване на дви­гателя вследствие голямото съпротивление и постоянното бок­суване. Затова трябва да се проверява от време на време тем­пературата на двигателя и при загряване да се остави да поизстине.

Кошове за мотоциклети

Движението по заснежен терен с мотоциклет с кош се от­личава от това при обикновени условия освен по слабото сцеп­ление, което имат колелата с терена, още и с постоянното „теглене“ към страната на коша вследствие съпротивлението, което оказва снежната покривка върху колелото на kоша. По­тегляне на мотоциклет с кош при снежен терен трябва да ста­не внимателно, а при дълбок сняг да се подпомага, като се бута от мотоциклетиста и пътника (ако има такъв).

При спиране е необходимо особено внимателно и плавно действие, като скоростта на движение се намалява със затва­ряне на газта, с плавното задействване на двете спирачки. При занасяне спирачките веднага да се отпуснат и след това отново да се започне спирането.

Лятото в града е малко по-лесно – можете да минете и така:

Каране на мотор в града през 1956


Литература:

Георгиев, Димитър Хр., Тимчев, Григор. Наръчник на мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1958., 292 с. :

Напетов, Витомир П., Тимчев, Григор К., Гайдаров, Симеон Н.. Учебник за мотоциклетиста /. 2. прераб. и доп. изд.. София :, Медицина и физкултура,, 1959., 344 с., 1 л. ил. :

Златарев, Пантелей,  Гайдаров, Симеон Василев. Наръчник на мотоциклетиста /. София :, Техника,, 1962

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *