Какво е логометър Kakvo e logometar

Какво е логометър?

Днес в Сандъците – Sandacite Ви запознаваме с уреда логометър.

Какво е логометър Kakvo e logometar
Какво е логометър Kakvo e logometar

Логометрите са особен вид измервателни уреди, които измерват отношението на два тока. Логометри могат да се конструират от раз­лични измервателни системи, но на практика се срещат логометри от магнитоелектричната, електромагнитната и електродинамичната си­стема.

Характерно за логометрите е, че при тях липсва механично устрой­ство за създаване на противодействащ момент (напр. спирални пру­жинни), които са създават по същия начин, както и двигателният.

Устройството на даден логометър зависи от вида на системата му. Логометрите имат два елемента, които създават два противоположно насочени въртящи момента, действуващи върху подвижната част на уреда. Тя се завърта на такъв ъгъл, при който се получава изравняване на двата въртящи момента. Когато логометърът не е включен за измер­ване, върху неговата подвижна част не действат сили, затова тя застава в безразлично равновесие.

Един логометър от различните измервателни системи притежава пре­димствата и недостатъците на съответната система.

Логометрите намират приложение за измерване на различни елек­трически и неелектрически величини. Например логометрите от маг­нитоелектричната система се използват широко като омметри за измерване на средни и големи съпротивления и за измерване на темпе­ратура (посредством измерване на стойността на едно съпротивление, която зйвиси от температурата); логометрите от електромагнитната система се използуват за измерване на капацитети с достатъчна за практиката точност; логометрите от електродинамичната система на­мират приложение за конструиране на честотомери, cos ф-мери, фазомери, фарадометри и др.

Един материал на СандъцитеSandacite!

Български електромагнитни волтметри

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *