инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-7

Инфра`66 – българска копирна машина (ксерокс)

Инфра`66 – българска копирна машина (ксерокс)

От началото на 60-те г. в българските предприятия навлизат все повече автоматизиращи работата устройства, сред които и копирни машини. Една такава е Инфра`66.

Този апарат започва да се произвежда в завод Оргтехника Силистра през 1966 г. Има малки размери (46 х 32 х 15 см) и тежи 9,5 кг. Това е третата серийно произвеждана в България копирна машина. Първите 2 са по-големи от пиано. И до тях ще стигнем, а сега нека загреем с тази.

Тук ще Ви запознаем с това рядко срещано устройство, тъй като по понятни причини не е особено разпространено в домовете на хората и беше необходимо да си го намерим от друг източник.

Инфра`66 - българска копирна машина (ксерокс)
Инфра`66 – българска копирна машина (ксерокс)

Българската термокопирна машина (ксерокс) на име Инфра`66 в информацията, която успяхме да намерим, е означена като термокопировално устройство (ТКУ). В случая сме използвали думата ,,ксерокс“ само като генеричен синоним на  ,,копирна машина“, защото двете имат разлики.

Инфрата е произведена през 1966 г. и през същата година е показан на международната изложба за организационна техника Интероргтехника`66 в Москва, а през 1967 – и на прочутия Лайпцигски мостроен панаир. Там Инфра 66 предизвиква много голям интерес от посетителите, а като устройство е много рядка от колекционерска гледна точка.

Инфра`66 има множество възможности в копирането на документи. Може да ги размножава върху обикновена хартия или върху такава с топлочувствителен слой, може да ламинира документи, може да ги копира върху прозрачен пластмасов лист…

И така, да започнем огледа на новото ни чудо.

Инфра`66 е метална кутия с 2 продълговати процепа – 1 отгоре (входен) и 1 на предната си страна (изходен). Максималната му ширина е колкото на хартия формат А3 (420 x 297 мм). Във входния се слага специална ,,тава“, на която се поставя документът оригинал с печатаната страна отгоре. Ако искаме да копираме документа върху обикновена хартия, то под оригинала ще поставим консуматив – лист топлочувствителна индигова хартия – а под нея – обикновен бял лист хартия. Върху него ще получим копието. Индиговата хартия е напоена с мастило. При механичен натиск (напр. при пишещите машини) или при нагорещяване с инфрачервени лъчи (в Инфра`66) то се отпечатва върху долния лист бяла хартия по линиите на оригиналното изображение. Така копието ни е готово. Във времената на пишещите машини индигов лист се ползваше масово, когато даден документ трябваше да се състави в 2 или 3 екземпляра.

От регулатора вляво настройваме броя на копията:

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-2
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Апаратът Инфра`66 може да копира и върху друга, топлочувствителна хартия – обикновена хартия с нанесен отгоре топлочувствителен слой. Ако искаме да работим с такава, ще поставим такъв лист, но не под, а над оригинала.

Машината е наречена Инфра, защото работи с инфрачервени лъчи. От регулатора вляво настройваме броя на копията. Сетне включваме апарата и листовете навлизат в него. Отвътре ги осветяват инфрачервени лъчи, които преминават през тънката хартия и срещат изобразеното (напечатаното, нарисуваното) на оригинала. В местата, където лъчите осветяват тъмните очертания на оригиналното изображение, температурата на топлочувствителната хартия се повишава до степен, достатъчна да предизвика химична реакция в топлочувствителния ѝ слой. Той потъмнява и то точно на ,,правилните“ места – така на тази хартия се отпечатва оригиналът.

А ако пък работим с индиго, изобразеното на оригинала се отпечатва (чрез индиговото мастило) на белия лист под индиговия. След това от изхода на машината излиза готовото копие. За 1 копие са необходими само около 5 секунди.

Изглед отдолу – тази страна стои към плота, върху който се поставя:

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-3
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Печатът по оригинала обаче не трябва да е в син, червен или жълт цвят, тъй като тези цветове не се копират контрастно. Топлочувствителната хартия трябва да се пази от пряко слънчево облъчване. Това се отнася и за копието, защото химичната реакция, която в апарата бързо го е произвела, на слънчева светлина бавно ще се разпростре върху целия лист и ще намали контраста на копирания образ.

Други 2 полезни функции на Инфра`66 са ламинирането на документи и копирането им върху прозрачни пластмасови листове.

При ламинирането поставяме листа оригинал между 2 листа фолио за ламиниране, пускаме апарата и изчакваме да завърши процедурата. След нея листът вече е защитен от дъжд, сняг, влага и те не го повреждат.

Копирането върху пластмасов прозрачен лист е по-особено. То се използва, за да се проектира така съдържанието върху екран чрез шрайбпроектор – прозрачният лист се поставя върху пластмасовия плот на проектора и той се включва. За да копираме даден документ така, трябва първо да го поставим в Инфрата, като над оригинала сложим прозрачния пластиков материал, а над него – топлочувствителното индиго. И включваме копирния апарат.

Инфра`66 има още ред възможности за размножаване на документи, но доста по-тясноспециализирани.

При пускането на апарата в производство конструкторите на машината изчисляват, че ако 1 стандартна машинописна стр. се написва средно за около 20 мин., то машината ѝ прави 1 копие за 5 сек., т.е. 240 пъти по-бързо. Производителността за този вид работа се увеличава с 24000 %. За времето си е предимство и фактът, че за копиране с Инфра`66 не са необходими никакви химически течности и копирането е изцяло сухо.

Дата на производство – през 1970 г. Данните от табелката се четат. Само с потребляемата мощност ще Ви помогнем – 1350 вата:

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-4
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Е отука ги плюе (листовете):

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-5.
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Нека го включим:

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-6
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Резултатът – зеленият индикатор светва и валякът вътре бързо се завърта. Чува се средносилен бръмчащ звук.

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс-7
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Инфра`66 се произвежда се до началото на 70-те г. Една малка информация за нея можахме да намерим в списание Космос, бр. 6 от 1971 г., стр. 13. Там  за апарата е казано следното:

„Инфра-66″ е термокопировален апарат, кон­струиран в базата за техническо развитие при завод „Оргтехника“ в Силистра. Той е лекоподвижен и с него бързо се копират документи. По­лучените върху специална топлочувствителна хар­тия копия са по размерите на оригинала. „Инфра- 66″ се използува с успех в различни информацион­ни служби, конструкторски бюра, в институти, учреждения и предприятия. Голямо предимство на апарата е бързият и сух способ за копиране без фиксиране. Достатъчни са само 10—15 се­кунди за едно копие. Не се изискват особени поз­нания и квалификация от хората, които боравят с апарата, защото устройството му е опростено.

В базата е създаден и новият апарат „Оргхелко“. С него се размножава техническа документация. Разработено е и устройство за сухо проявяване на хелиографни копия.“

Или в оригинал, да видите, че не Ви лъжкаме: :D

инфра-66-българска-копирна-машина-ксерокс
Инфра 66 – българска копирна машина (ксерокс)

Оргхелкото обаче не е първият български хелиографен копирен апарат. Хелиографните копири сапо-стари от термокопирите. И такъв ще ви покажем.

Ще се радваме, ако някой добави повече коментари тук – http://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=35&t=5172

Както и друг път в подобни случаи, всяка допълнителна информация ще е добре дошла! :)

Share this post

Comment (1)

  • MS-DOS Reply

    тва чудо ме кефи! гаси печката не само мяза на такава, но и като гледам мощноста, верно си е печка над киловат е ! звяр!

    08.02.2015 at 18:14

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *