M,fh,d;d jeuijff/,d/fjud Зиджиьпь шеняшддфиьфдшнь

ДОКС – българската текстообработка!

ДОКС – българската текстообработка!

ДОКС - българската текстообработка!
ДОКС – българската текстообработка!

ДОКС е българска текстообработваща програма, разработена от СО Програмни продукти и системи и ТК Национален програмен и проектен фонд и разпространявана от септември 1987 г.

Документиращата Система (ДОКС) е мощно средство за създаване на писма, бележки, отчети, брошури и даже на текстове с обем на голяма книга.

Тя осигурява леко и ефективно въвеждане и ко­ригиране на текста, удобни възможности за форма­тиране (оформяне в прегледен вид) на документи, развити средства за тяхното отпечатване.

ДОКС може да се използва навсякъде, където пи­сането и най-вече редактирането на текстове, е ежедневна дейност – 8 редакции, в администра- тивно-управленчески звена, в служби за подгот­вяне на различна документация и др.

Програмният продукт функционира на микрокомпю­тър IntelleXT, IBM/PC, Правец 16 или съвместим с тях компютър.

Стартиране на ДОКС

ДОКС може да се стартира както от дискета, така и от фиксиран диск, ако на последния е бил предварително инсталиран с помощта на програмата SETUP (намира се на дистрибутивната дискета на ДОКС). Преди неговото стартиране трябва да со заредят драйверът за клавиатурата, позволяваш, работа с буквите от кирилицата, и кирилизираната графична таблица (използва се когато ДОКС е в графичен режим). Обикновено, командите за зареж­дане на драйвера за клавиатурата и графичната таблица се включват Във файла AUTOEXEC.BAT и се изпълняват автоматично. Дистрибутивната дискета на ДОКС съдържа и файловете KEYBCY32.COM и GT.COM, които представляват съответно драйвер за клавиатурата и графична таблица.

Изтеглете ръководство на потребителя ==> https://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/Ръководство-за-потребителя-на-програмен-продукт-Докс-СО-Програмни-продукти-и-системи-София-1987-г..rar

Справочник за следващата версия Докс 2.0 ==> https://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/Справочник-за-програмен-продукт-Докс-2.0-СО-Програмни-продукти-и-системи-София-1987-г..rar

Ето и Ръководството за използванe ==> https://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/Ръководство-за-използуване-на-програмен-продукт-Докс-2.0-СО-Програмни-продукти-и-системи-София-1987-г..rar

Съдържанието на дискетата на Докс можете да изтеглите оттук ==> Докс

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *