Две устройства на Автоматика Хасково

Две устройства на Автоматика Хасково

В Сандъците – Sandacite Ви показваме 2 апарата на завод Автоматика Хасково.

Две устройства на Автоматика Хасково
Две устройства на Автоматика Хасково

Микропроцесорната дозираща система Бетонконтрол 02 е разработена през 1989 г. и е предназначена за строителството. Извършва автоматично дозиране и смесване на съставките при производството на бетон.

МИКСКАН-16 също е набор `89. Представлява интегрирана система за събиране на данни и управление на промишлени про­цеси

Технически данни:

Системата се състои от силов блок, релеен шкаф и пулт за управление.

Режим на работа – ръчен, автоматичен с изпол­зване на неу- тронни датчици за измерване на влажността, ав­томатичен с предварително зададена влаж­ност

Брой на въвежданите в системата рецепти – до 99

Максимален брой на съставките, влизащи в рецептата – до 3

Максимален брой неутронни датчици – до 3

Обслужващ персонал – 1 оператор

А ето тук можете да се запознаете с негов предшественик:

Бетонконтрол 80 и какво може той

МИКСКАН-16 също е набор `89 и производство на НПП Автоматика Хасково. Представлява интегрирана система за събиране на данни и управление на промишлени про­цеси. Работи под управлението на персо­нални ЕИМ, програмно съвместими с IBM, МИК 16 PC и Правец 16.

Завод Автоматика Хасково Zavod Avtomatika Haskovo
Завод Автоматика Хасково Zavod Avtomatika Haskovo

Технически данни:

Захранващо напрежение – 220 V, 50 Hz; Рн=300 W

Брой на аналоговите входове – до 160

Аналогови сигнали на входа – до 40

Брой на аналоговите изходи – до 160

Дискретни входове – стандартно TTL ниво

Дискретни изходи – до 80

Размери 250 x 500 x 350 mm

Маса – 18 kg

Двете устройства са изнасяни и в чужбина. Износител – ВТД „Систембиохим — Химимпорт“

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *