Ведомост 8 - програма за счетоводство

Ведомост 8 – програма за счетоводство

Музейната програма Ведомост 8 в Сандъците – Sandacite!

Ведомост 8 - програма за счетоводство
Ведомост 8 – програма за счетоводство

Задъханата надпревара да откриваме архивни и малко познати български компютърни програми от миналото продължава. Днес ще Ви представим 8-битовия софтуер Ведомост 8 от 1988 г., разработка на ТК Национален програмен и проектен фонд. Предназначена е да работи на Правец 8М или съвместим с него 8-битов компютър. Много ясно, записана е и се разпространява на 5,25-инчова дискета, която можете да видите по-долу.

 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Програмата, или, както я наричат тогава, системата ВЕДОМОСТ 8 е предназначена за автоматично отчитанена труда и работната заплата на учители и щатен персонал. Тя изготвя разплащателна ведомост, списък за аванса, рекапитулация, дава възможност за изчисляване на извъннормативните (лекторски) часове за учители и щатен персонал, както и да изготвя справки .

Справките биват два вида: кадрови и счетоводни.

Кадровите справки позволяват да бъде направена справка за заплатата на даден служител за определен месец. За даден служител може да бъде направена справка за домашен адрес, телефон, длъжност, трудов стаж, щатна заплата.

Счетоводните справки включват поименна справка за щатната заплата с натрупване за 3, 6, 9 и 12 месеца, и справка за отсъствията и изразходваните средства за тях.

Системата поддържа 8 актуално състояние следната информация за служетелите:

а)  кадрова

 • име
 • презиме
 • фамилия
 • трудов стаж
 • длъжност
 • адрес
 • телефон

б)  счетоводна

 • перата от разплащателната ведомост
Ведомост 8 - програма за счетоводство
Ведомост 8 – програма за счетоводство

 

2. РЕЖИМ НА РАБОТА.

 • Ведомост 8 обхваща изготвяне на разплащателната ведомост, рекапитулацията, авансовият списък, изчисляването на извъннормативните часове и справки. Полезната информация се съхранява върху дискета (външна памет). Системата позволява да се работи с до 200 служители.

  Предвидени са пет основни режима на работа:

 • ВЪВЕЖДАНЕ
 • ВЕДОМОСТ
 • РЕКАПИТУЛАЦИЯ
 • СПРАВКИ
 • СЛУЖЕБЕН РЕЖИМ
 • ВЪВЕЖДАНЕ – този режим има три функции.
 • 2.1. а) Въвеждане за разплащателна ведомост. В този режим се прави въвеждане за всички служители, като се избира номер на служител или неговите име, презиме и фамилия. Появяват се перата. Ако данните на екрана съвпадат с новите, се натиска <RETURN>, ако не – се въвеждат от клавиатурата.

  2.1. б) Въвеждане за аванса. Въвеждане се прави само за онези служители, които искат да променят авансовата си сума или които миналия месец не са взимали аванс.

  2.1. в) Разпечатване на авансов списък разпечатва списък на всички служители, които ще взимат аванс.

2.2 ВЕДОМОСТ – в този режим се прави изчисляване и разпечатване на разплащателната ведомост.

2.3 РЕКАПИТУЛАЦИЯ – в този режим се изчислява и разпечатва рекапитулацията.

2.4 СПРАВКИ – в този режим могат да бъдат правени кадрови и счетоводни справки.

2.4.1 Кадрови справки – За даден служител може да бъде направена справка за заплатата му за определен месец и перата, от които тя е формирана. По зададен машинен номер или кобинация от име, презиме и фамилия може да бъде получена информация за адреса, телефона, длъжността, трудовия стаж и щатната заплата на даден служител.

Ведомост 8 - програма за счетоводство
Ведомост 8 – програма за счетоводство

2.4.2 Счетоводни справки

 • поименна справка – за всички служители се извежда справка за щатната заплата с натрупване за 3, 6, 9 и 12 месеца.
 • суми на отсъствията – тази справка дава общата бройка на отсъствията поради болест, отпуск и др. и средствата изразходвани по тези пера.

2.5 СЛУЖЕБЕН РЕЖИМ –  в този режим се прави първоначално въвеждане на кадровата и счетоводна информация на служителите, добавяне на нови служители 8 системата, както и изтриване на напуснали служители от списъка.

В служебния режим се прави настройка на разплащателните пера, валидни за съответната организация. При необходимост от изчисляване на извъннормативни часове (при изчисляване заплати на учители), се въвежда перо „лекторски“.

В служебния режим е предвидена и функция за копиране на дискети.

3. ВХОДНИ И ИЗХОДНИ ДОКУМЕНТИ.

Входен документ за Ведомост  8 е справката от личен състав, която идва 8 края на месеца и въз основа на която се изготвя разплащателната ведомост.

Изходните документи на Ведомост 8 са разплащателната ведомост, рекапитулацията,авансовият списък, поименната справка, кадровите и счетоводните справки.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

За нормалната работа на системата и за реализация на всичките предвидени в нея функции са необходими следните технически средства:

 • КОМПЮТЪР ПРАВЕЦ 8М и всички съвместими с него.
 • ВИДЕОМОНИТОР
 • ФЛОПИ – ДИСКОВИ УСТРОЙСТВА – 2 бр.
 • Матрично ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО ИЗОТ-230М1, М80 и др.

А тази знаете ли я? :)

[1986] Експерт – българска счетоводна програма!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *