Български принтер Минипринт 25

Български принтер Минипринт 25

Още един български принтер в Сандъците – Sandacite!

Български принтер Минипринт 25
Български принтер Минипринт 25

В предишна наша публикация Ви бяхме запознали с Български принтери Минипринт 45 и 77, произвеждани през 1973 г. Техният събрат Минипринт 25 (1971 г.) има малко по-различно приложение.

Създаден е, ,,за да се задоволи нуждата от печатащи устройства, съобразени с изискванията за електронно управление, които да са евтини и леки за обслужване“.

Използвал се е  в контрола над различни производствени процеси и при работа с измервателна и електронноизчислителна техника. По-точно, е отпечатвал цифрова информация за протеклата дейност върху хартиена лента при невисоки скорости на печат (до 1 ред в се­кунда).

Принтерът Минипринт 25 е малогабаритен, безшумен, с малка консумация на електрическа енергия, при минимален брой движещи се части и е приго­дено за вграждане в различни електронни уреди и устройства. Такъв е монтиран в българския калкулатор Елка 25. Монти­ран е в собствена кутия (горната фигура) и може да бъде и външно свързано към електронния уред посредством кабел с куплунг.

Технически данни:

Минипринт 25 е устройство за паралелен печат със стъпково управле­ние на избора на информация при следните данни:

  • максимална скорост на печат — до 1 ред/s;
  • капацитет — 14 разряда, от които 13 цифрови и 1 знаков; всеки разряд притежава 11 позиции (за цифровите разряди от 0 до 9 и за­петая) ;
  • електродвигател — асинхронен, работещ периодично (ПВ режим), 45 W 220 V±10 %, 50 Hz;
  • управление на избора на информацията за отпечатване: паралелно, стъпково, чрез серия електрически импулси, подавани към всеки разряд с амплитуда 22 V+15 %, при 220 mА, продължителност на единичния импулс 15 ms и честота 22 до 25 Hz; възможно е и серийно управление чрез последователно подаване на импулсите към отделните разряди;
  • управление на отпечатването и транспортните операции — от еди­ничен електрически импулс с амплитуда 22 V+15 % при консумация 170 mА и продължителност 100 В устройството е предвидена елек­трическа верига „край печат“, която се затваря след извършване на от­печатването;
  • цветна лента: черна 13 min по DIN;
  • хартиена лента: 60 mm ширина при максимален диаметър на хар­тиената ролка 80 mm;
  • габаритни размери: без кутия 90 x 180 x 113 mm (с кутия 110 x 190 x 120 mm)
  • маса: без кутия 2,2 kg, с кутия 2,4 kg

Още при създаването си Минипринт 25 е патентован в редица други страни, за са предотврати нерегламентираното му производство извън България.

А ето и един друг, доста по-нов български принтер:

Български матричен принтер Бултекст 200

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *