Български приложни телевизионни системи и устройства

Български приложни телевизионни системи и устройства

Български приложни телевизионни системи и устройства

Български приложни телевизионни системи и устройства
Български приложни телевизионни системи и устройства

През периода 1963—1975 г. са разработени и внедрени в произ­водството поредица от приложни телевизионни устройства. Проек­тирани и реализирани са приложни телевизионни системи в промиш­леността, транспорта, търговията, образованието, болничните заведения, културните институти и др. Характерно за тези изделия е пъл­ната транзисторизация и използуването на интегрални схеми, модулна конструкция (сменяеми печатни платки), херметизация, разширен ра­ботен температурен обхват, дистанционно управление и унификация на входно-изходните параметри и др., с което се улеснява изграждането на системи. Една пълна приложна телевизионна система включва: приложни телевизионни камери, видеоконтролни приемници, панорам­ни устройства, командни пултове, коригиращи и разпределителни усилватели.

Основните модели от отделните видове устройства, разработени и усвоени у нас, са следните:

 •  приложни телевизионни камери типове КТП 100 и КТП 101 с разрешаваща способност 450 телевизионни линии, геометрични из­кривявания <2%, размери 140 x 300 mm, маса 4,5 kg;
 • приложни телевизионни камери типове КГП 130 и КТП 131 херметизирани варианти на КТП 101 с използуване на вариообектив, бленда, мащаб и фокусировка на вариообектива, размери 145 X 450 mm, маса 8,5 kg;
 • приложни телевизионни камери типове КТП 200 и КТП 201 с повишена разрешаваща способност 700 телевизионни линии, гео­метрични изкривявания <2%, размери 100 x 72 x 220 mm, маса (на камерата) 1,75 kg;

 • приложни телевизионни камери типове KТП 230 и КТП 2з1 — херметизирани варианти на КТП 200 и КТП 201 с дистанционно упра­вление на захранването, блендата, фокусировката и мащаба на ва­риообектива, размери 140×438 mm, маса 4,2 kg;
 • видеоконтролен приемник тип ВКП 100  лампов приемник с диагонал на екрана 47 cm, разрешаваща способност 500 телевизион­ни линии, размери 438x498x375 mm, маса 32 kg;
 • видеоконтролен приемник тип ВКП 200 — лампов приемник с диагонал на екрана 47 cm, повишена разрешаваща способност 700 телевизионни линии;
 • видеоконтролен приемник тип ВКП 250 — изцяло транзисторен приемник с диагонал на екрана 23 cm, разрешаваща способност 600 телевизионни линии, размери 275x265x439 mm, маса 10 kg;

 •  панорамна глава тип ГП 120 — херметизирана, ъгъл на вер­тикално завъртане ±45°, ъгъл на хоризонтално завъртане ±340 , размери 220×325 mm, маса 13 kg;
 •  панорамно устройство тип УП 220 — херметизирано, ъгъл на вертикално завъртане ±45°, ъгъл на хоризонтално завъртане ±180, размери 230 x 280 mm, маса 14 kg.

 •  пулт команден тип ПК 120 за дистанционнно управление на 30 бр. камери и панорамни устройства;

 • пулт команден тип ПК 130 за дистанционно управление на един комплект камера и панорамно устройство;
 • коригиращ усилвател тип УКК 200;

 • разпределителен усилвател тип УР 100 и др.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *