Български моторни масла Селена

Български моторни масла Селена

Статийка за моторните масла Селена в Сандъците – Sandacite!

Български моторни масла Селена
Български моторни масла Селена

В Нефтохимическия комбинат Плевен, където са произвеждани български автомобилни масла, като съдове за съхранението им са използвани пре­димно резервоари. Били са взети всички мерки, за да се изключи вся­каква възможност за смесване на различните видове масла. Така например, резервоарите, използвани за съхраняване на машинни­те, компресорните и моторните масла от различни вискозитети и експлоатационни класове, са снабдени със самостоятелни тръбо­проводи за пълнене и изпразване. Освен това резервоарите за отделните видове масла са пълнени и изпразвани с отделни, пред­назначени за целта помпи.

В предишния материал Ви запознахме с българските моторни масла Велана. Техните събратя от линията Селена са от експлоатационно ниво С са масла Суплемент I (Serie 1). Те удовлетворяват изискванията на спецификацията MIL-L-2104 A (DEF-2101 D). Класификацията API (Onorm C-20I4) препоръчва използването им при двигатели, рабо­тещи при условия, ML, ММ, MS, MG и DM.

Моторните масла Селена са предназначени за смазване на дизелови двигатели с повишени изисквания към устойчивост, против отлагания и имат противозадирни свойства.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Български моторни масла Селена
Български моторни масла Селена

Те се произвеждат в четири вискозитетни класа:

Селена 6 W /8 (М—6 W/ 8 С) — препоръчва се използуване­то му при температура на въздуха от —18 до 0°С.

Селена 10 (М-10С)— препоръчва се за употреба при тем­пература на въздуха от 0 до 3‘29С

Селена 16 (М-16 С) — предназначено е за ползуване при тем­пература на въздуха от 0 до 32°С.

Селена 20 (М-20 С) — употребява се в двигатели, изискващи масла с такъв вискозитеген клас през летния сезон.

Моторното масло Селена може да бъде заменено с моторно масло Диона от същия вискозитет, без да съществува опас­ност от увреждане на двигателя или на маслото в картера в случай на доливане.

Транспортират се в жп. или автоцистерни. Продавали се по бензиностанциите на страната, разфасовани в пластмасови опаков­ки от 1 и 3 литра.

Един материал на СандъцитеSandacite!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *