Български моторни масла Селена

Статийка за моторните масла Селена в Сандъците - Sandacite! Български моторни масла Селена В Нефтохимическия комбинат Плевен, където са произвеждани български автомобилни масла, като съдове за съхранението им са използвани пре­димно резервоари. Били са взети всички мерки, за да се изключи вся­каква възможност за смесване на различните видове масла. Така например, резервоарите, използвани...