[Български магнитни карти!] Електропромишленост и приборостроене – 5-1984

ниис

СЪДЪРЖАНИЕ

Научноизследователския институт по съобщенията на 35 години

Апаратура за анализ на импулсни радиосмущения

Статичен модел на ТТ елемент

Филтрация на ВЧ сигнали в захранващите и стабилизиращите вериги на мощни линейни СВч усилватели

Фамилия измервателни приемници на 12, 20 и 30 гхц

Генератор на стандартни измервателни изображения за телетекст

Телеграфен мултиплексор с времеделене ТМ-45

Проектиране на амплитудни коректори с помощта на ЕИМ

Метод за оценка на спектъра на временни изкривявания при лентодвижещи механизми от касетн тип

Фотофилмът ФОМАТ – основа за адитивно производство на гъвкави печатни електрически връзки

Защита на фотомаски

Метод за запис на информация върху магнитни карти

Изследвания на морфологията на слоеве от силициев нитрид в зависимост  от температурата на отлагането им

Изобретения

Нови изделия и материали

По света

Информация

Отзиви за книги

Библиография

Реклами на НИИС, завод Авангард Севлиево, телевизионен ретранслатор ТР-А-ІІІ-10, експериментален приемник за изследване на разпространението на радиовълните ЕПИРР-1Б, анализатор на импулсни радиосмущения АИРС-2, контейнер за линейни усилватели за система К-900 С, устройство за динамична компресия и за ограничаване честотата на лентата, измервател на старт-стопни изкривявания ИССИ-5М1

Изтеглете – 05

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *