ИЗДАТЕЛ – българска настолна издателска система

ИЗДАТЕЛ - българска настолна издателска система ИЗДАТЕЛ-българска-настолна-издателска-система Настолната издателска система ИЗДАТЕЛ датира от 1988 г. и е разработка на СО Програмни продукти и системи. Днес в Сандъците ще се запознаем с нейните възможности. ИЗДАТЕЛ позво­лява да се изготвят книги, брошури, спи­сания, бюлетини и вестници (до формат АЗ) в самото издателство, редакция или просто на...