Авторадио Респром Unitra АРКС 322 + схема и упътване

Автомобилно радио Респром Unitra АРКС 322 + схема Автомобилно радио Респром Unitra АРКС 322 + схема Автомобилен радиокасетофон, предназначен за приемане на радиопрограми, излъчвани на амплитудна модулация в обхватите дълги и средни вълни и на честотна модулация на УКВ. Също така възпроизвежда моно- и стереофонични записи от касети тип СС. Произвежда се от...

Електропромишлевост и приборостроене – 9-1985

СЪДЪРЖАНИЕ Списание Електронизация  Варшава - гост на Електропромишленост и приборостроене Битова електронна апаратура, производство на ПНР Пасивни електронни елементи полско производство Технология за повърхностен монтаж Каталожни данни Автоматизирана информационна система за управление на РУМ Оптимизиране на магнитни системи с постоянни магнити Тримерна цифрова филтрация на шумовете в пълния тв сигнал Кодиращо устройство в цифрови съобщителни системи с импулсно-кодова модулация Автоматизиран...