перални-перла-05

[1987] Стопанско обединение ПЕРЛА – повече комфорт в дома!

[1987] Стопанско обединение ПЕРЛА – повече комфорт в дома!

1987-Стопанско-обединение-ПЕРЛА-повече-комфорт-в-дома
1987-Стопанско-обединение-ПЕРЛА-повече-комфорт-в-дома

Като основен и водещ производител на домакински уреди в страната нашето стопанско обединение ПЕРЛА Варна, се чувствува отговорно за създаване необходимите условия за съвременно и модер­но обзавеждане на дома и преди всичко иа неговия основен „работен участък“ — кухнята. Като имаше предвид, че досега това обзавеждане се е извършвало без еди­нен стил и дизайн, ръководството на обеди­нението си постави като главна задача едновременното организиране както на производството, така и на предлагането, монтажа и сервиза на комплексно обзавеж­дане на домашни кухни. За целта към обе­динението освен специализираните пред­приятия за производство на електродома­кински уреди като печки, бойлери, котло­ни, фритюрници и други премина и един от водещите производители на кухненска мебел — завод „Н. Вапцаров“ — Червен бряг.

Какви са разбиранията ни в това отноше­ние? Комплексното обзавеждане на кухня­та не следва да бъде повече само модерна тема за разговор, а да се превърне в реал­ност. Вградените кухненски модули, до- колкото имаше досега такива, ие винаги отговаряха на съвременните изисквания за функционалност и естетичност в зависи­мост от точното им предназначение — за обзавеждане на традиционна кухня, иа „отворена“ кухня към дневната, за инте­грирана кухия с дневната, за маломерна кухня, бокс-кухня или за обитаема кухня. А това разнообразие, от гледна точка не организация на пространството, е естестве­но отражение на нарастващата битова кул­тура, както и на наследени и новопридобити социални и други изисквания. От друга страна, ограничените пространства, създадени от еднообразното панелно жи­лищно строителство, необходимостта от гъвкавост в обзавеждането, изискванията за персонализиране не кухнята, липсата на мебели и уреди — са друга част от пробле­мите.

социалистическа-кухня1
социалистическа-кухня1

Предимствата на новите уреди и модули на СО „Перла“ — кухненско обзавеждане, все повече убеждават клиентите, че с покупка­та им те са ползуват с най-новите конструк­тивни и функционални завоевания в тази област. Вече може да се кажа, а това се вижда и от приложените снимки, че мебелите и домакинските уреди се интегрират прецизно и се вграждат по подходящ начин съобразно техните височини и цветове.

Ние произвеждаме следните уреди с модулни размери 60 см х 60 см х 85 см, отговарящи на ергономичните изисквания и подходящи за вграждане в кухнята:

  • готварски печки ТЕРМА — с грип и комбинирани на газ и електрическа енергия,

  • ширм „Устрем“,

  • автоматичните перални машини Перла,

  • както и 157 модела и модификации на горни и долни шкафове.

перални-перла-05
перални-перла-05

Така потребителят ще има възможност да избира различни шкафове, с различни дължини и ширини, в съответствие с размерите на помещенията. С обособяването в новостроящите се жилища на тъй нареченото „мокро помещение“ се реши един наболял проблем за ново домийте — място за пране и сушене. За целта бе усвоено редовното производство на сушилната машина за прано белъо, като ние предлагаме оборудване и на помещенията за пране — с перална машина и сушилна на един ред, или една над друга. При това тази решения са функционални и дизайнерски издържани.

Пред нашето обединение стоят и следните задачи:

• Предлагане на комплексно кухненско обзавеждане — мебели и уреди. Първите опити се реализират съвместно със СО „Търговия на едро“ — София, като моделите на кухни са изложени в търговска къща „Деница“ – 2, София.

• Внедряване през 1988 г. на нови модерни технологии в завод „Н. Й. Вапцаров“ – Червен бряг, за производство на кухненски мебели — шкафове и цели плотове за вграждана.

• Усвояване през 1988 г. на производството на фурни и готварски плотове за вграждаме в завод Елпром Варна.

• Изпълнение на задълженията ни, произтичащи от дизайн-програмата за архитектонично изграждане и обзавеждане ма кухненските помещения, разработка на дизайнерски колектив от Централния институт по промишлена естетика — София, с рьководител арх. Т. Младенов.

социалистическа-кухня
социалистическа-кухня

От сп. Нови стоки и реклама

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *