Справочник по електронни лампи - едно от най-забележителните творения на проф. Боянов

[1966] Йордан Боянов – Справочник по електронни лампи

[1966] Йордан Боянов – Справочник по електронни лампи

[1966] Йордан Боянов - Справочник по електронни лампи
[1966] Йордан Боянов – Справочник по електронни лампи
София, ДИ Техника, 1966 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1966%5d%20Yordan%20Boyanov%20-%20spravochmik%20po%20elektronni%20lampi.djvu

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Системи за означаване на електронните лампи

1. Съветски лампи

2. Европейски лампи

3. Специални европейски лампи

4. Чехословашки лампи

5. Американски лампи

6. Военни лампи

II. Пояснения към таблиците с ламповн данни и схемите на цоклите

III. Съветски лампи

1. Приемно-усилвателни лампи

Приемно-усилвателни лампи (допълнение)

Лампи с повишена надеждност

2. Стари типове приемно-усилвателни лампи

3. Токоизправителни лампи (кенотрони и газотрони)

4. Тиратрони

5. Стабилизатори на ток (баретори)

6. Газови стабилизатори на напрежение (стабилизатори)

7. Неонови сигнални лампи

8. Генераторни и модулаторни лампи

IV. Европейски, американски и английски лампи

1. Приемно-усилвателни лампи

2. Приемно-усилвателни лампи (допълнение)

3. Електронни индикатори (кенотрони и газотрони)

5. Тиратрони

6. Тиратрони със студен катод

7. Газови стабилизатори на напрежение (стабилитрони)

V. Сравнителни таблици

1. Сравнителна таблица за съветските лампи

2. Сравнителна таблица за съветските лампи със старо означение

3. Сравнителна таблииа за новите приемно-усилвателни, токоизправителни, стабилизаторни и генераторни лампи

4. Сравнителна таблица за чехословашките лампи Tеs!a

5. Сравнителна таблица за лампите AR, AT, AU и AW (английски военни лампи)

6. Сравнителна таблица за лампите CV (английски военни лампи)

7. Сравнителна таблица за лампите NR и NU (английски военни лампи)

8. Сравнителна таблица за лампите VT (американски военни, лампи)

9. Сравнителна таблица за старите европейски и английски лампи

VI. Графични характеристики

1. Токоизправителни лампи

2. Приемно-усилвателни лампи

Азбучен указател

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *