[1962] Когато софийският цирк беше нов

[1962] Когато софийският цирк беше нов

[1962] Когато софийският цирк беше нов
[1962] Когато софийският цирк беше нов

В София на бул. „Хр. Ботев“, сре­щу Министерството на земеделието, се строи модерен постоянен цирк.

Нова и оригинална е неговата кон­струкция. Целият корпус е изграден от сглобяеми метални и фазерни пло­скости, свързани с винтове. Циркът може лесно да се демонтира и отново сглоби. Построяването му става без строителна скеля. Голям интерес представлява грамадният купол на цирка. Неговата метална конструкция бе издигната само за 20 минути и раз­творена като чадър с помощта на висока мачта. След построяването на купола, мачтата бе извадена и той остана без вътрешни подпори.

За цялата конструкция на цирка бяха изработени 1,500 метални де­тайли от Държавното предприятие „Христо Смирненски“ — София, спе­циализирало се в изработването на тежки метални конструкции, подвиж­ни кранове, стълбове за далекопро­води и пр. За да изработи конструк­циите на цирка, предприятието усвои и още един нов вид производство — куполни метални конструкции, които в бъдеще ще изготвя за нуждите на цялата страна.

За конструкцията на цирка бяха необходими още 2000 фазерни сглобяеми елемента, които се изработиха в ДИП Маршал Толбухин на Гара Искър в София. Преди монтажа им върху металната конструкция, те бя­ха напоени с водонепроницаема смола и покрити от двете страни с огнеупор­на боя.

За топлинна, звукова и противопо­жарна изолация кухото пространство между вътрешните и външните фа­зерни плоскости е напълнено със стъклена вата. Отвън постройката е облицована със стъкло и алуми­ниева ламарина, внесена от Франция.

Отоплителната и вентилационна ин­сталация, водопроводът и канализа­цията са разработени и са построени по всички съвременни изисквания. Ця­лата сграда е боядисана с огнеупорни бои, а залепването на алуминиевите листи към фазерните плоскости е из­вършено с пластичен маджун. Както огнеупорните бои, така и пластичното лепило са изработени у нас, от пред­приятието Лакпром — София.

Циркът ще побира 2,000 зрители. Местата са амфитеатрално разполо­жени и представляват не обикновени пейки, каквито сме свикнали да гле­даме във всички циркове, а удобни столове-кресла.

В приземната част на цирка се на­мира централният вход, няколко из­хода, фоайето, бюфетът, гардеробите и други сервизни помещения. Над централния вход ще бъде помещение­то за администрацията на цирка.

Манежът на цирка има форма на подкова и заема 260 кв. метра. Та­кова голямо пространство позволява да се изпълняват масови сцени от 120—150 артисти едновременно. Не­говите очертания обаче ще бъдат подвижни и ще заемат формата, която се налага от спектакъла.

Циркът ще притежава и голяма сцена със завеси, декори и съоръже­ния, с които артистите бързо ще се издигат нагоре или внезапно ще про­падат и изчезват. Това ще позволи ин­тересни сценични ефекти. Предвидена е и прожекционна кабина и екран. Цирковата сграда ще може да се из­ползва и като кинотеатър.

В сградата ще има съблекални, гар­дероби за костюмите, гримьорни за артистите и пр. Отворите, през които ще се излиза на сцената, ще бъдат толкова големи, че през тях ще могат свободно да минават слонове с арти­сти върху тях.

Автори на цирка са архитектите Ер. Станков и К. Мутафова, подпо­могнати от още много други сътруд­ници. Изграждането на цирка се из­вършва от строители и монтажници на „Софстрой“ — Димитровски район.

В скоро време хиляди столичани и гости на София ще имат възможност да гледат циркови игри в приятна и комфортна обстановка, под купола на новия модерен цирк в София.

Снимката към публикацията във Фейсбук е на Любомир Давидков.


Източник: сп. Наука и техника за младежта 2-1962

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *