[1959] Радиопоправки

[1959] Радиопоправки

А. Ведър, С. Мартулков – Радиопоправки. София, ДИ Техника, 1959 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1959%5d%20Radiopopravki.djvu

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа. Обзавеждане и подреждане на работното място.
Механични, електромеханични и електрически инструменти

а. Инструменти за притягане или деформиране на материала

б. Инструменти за снемане на част от материала

в. Инструменти за оразмеряване и чертане 

г. Инструменти за монтаж

2. Спомагателни инструменти и съоръжения

3. Електроизмервателни уреди

а. Уреди за измерване на токове и напрежения

б. Уреди за измерване на съпротивления, капацитети

в. Генератори за висохи честоти

г. Генератори за ниски честоти

д. Електроннолъчеви осцилографи

е. Лампомери

ж. Анализатори

з. Захранващи токоизправители

и. Общи указания за електроизмервзтелните уреди

4. Материали

5. Подреждане и организация на работното място

Глава втора. Електрически измервания

1. Измерване на електрически величини

а. Измерване на токовете

б. Измерване на напреженията

в. Измерване на съпротивленията

г. Измерване на капацитетите

д. Измерване на индуктивитетите

е. Проверка и измерване на трептящите кръгове 

ж. Проверка и измерване на радиолампите

2. Указания за разчитане на електрическите вержи в приемника и измервани ята в тях

3. Електрически параметри на приемника и тяхното измерване

а. Обхват на приеманите честоти

б. Номинална изходяща мощност 

в. Нормална изходяща мощност

г. Чувствителност

д. Избирателност (селективност)

е. Ширина на пропусканата лента

ж. За(ихване (отслабване) по огледалния канал

з. Отслабване по междинна честота

и. Проверка на действието на АРУ

к. Честотна характеристика

л. Ниво на фона и бученето

Глава трета. Настройване на суперни приемници

Общи сведения

2. Видове, настройки

д. Фиксирана настройка

б, Плавнанастройка

3. Основни правили при настройването

Подготовка на приемника за настройвдие

б. Настройване па супериии приемник

а. Прецизен пияни за настройване

б. Примитивен начин за настройване (по слух)

6. Неизправности, които се проявяват през време на настройването

Глава четвърта. Повреди на радиоелементите и тяхното отстраняване

1. Съпротивления

а. Прекъснато съпротивление

б. Промяна в стойността

в. Съпротивление, което създава шумове

I. Съпротивителни шнурове

3. Потенциометри 

I. Кондензатори 

а. Блоккондензатори

б. Електролитни кондензатори

н. Променливи кондопз стори

г. Обши правила при сменяване на крндензаторите

5. Високочестотни бобини

а. Повреди в тялото на бобините 

б. Повреди и проводника

в. Повреди във високочестотните железни сърцевини

I. Повреди, лъпжагци се на лош електрически монтаж

д. Няколко обши правил

6. Дросели и трансформатори

а. Разглобяване

б. Развиване на проводника от повредената макара

н. Изработка на макари

г. Подготовка зв направа нн изолацията

д. Навиване

е. Сглобяване

ж. Проверка

7. Радиолампи 

д. Микрофония

б. Изтощаване

и. Кът съединение между някои електроди

I. Вътрешини повреди

д. Случаи на сменяване на лампа

8. Фасунги (цокли) за радиолампи

9. Сухи токоизправители

а. Пробни в отделна селенова клеткд

б. Пробив към маса

в. Попукване или олющване на селеповия пласт. Ключове

а. Ключове за вълни

б. Мрежови ключове

II. Скали и скални механизм

а. Скали

б. Скални механизми

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *