Цокли за електронни лампи

Цокли за електронни лампи

Ето подробна информация за основните цокли за електронни лампи!

Цокли за електронни лампи
Цокли за електронни лампи

Според вида на ламповия балон и цокъла се разграничават следните по-важни типове електронни лампи.

Стъклени електронни лампи с щифтов цокъл. При някои лампи от този тип ламповият балон е външно метализиран и един от електродите е изведен върху балона във вид на качулка или страничен винт. Цокълът е бакелитов с 4, 5, 6 или 7 щифта, свързани с ламповите електроди и разположени различно. Тази конструкция на балона и цокъла се използва предимно в по-старите типове руски (съветски), европейски и американски радиолампи.

Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi

Стъклени електронни лампи с дълбок („европейски“) цокъл. Някои от лампите (ВЧ и НЧ усилватели на напрежение, преобразуватели и детектори) са външно метализирани, често с изведена управляваща решетка на качулката. Цокълът е баке­литов с 8 или 5 крачета. Такава конструкция на балона и цокъла имат европейските лампи серия 1-9.

Лампи дълбок цокъл Lampi dalbok cokal
Лампи дълбок цокъл Lampi dalbok cokal
Лампи дълбок цокъл Lampi dalbok cokal
Лампи дълбок цокъл Lampi dalbok cokal

Метални (стоманени) и стъклени електронни лампи с 8-полюсен (5 + 3) щифтов цокъл серия 11. Всички електроди на лампите от този тип са изведени върху цокъла. Изходящите пентоди и токоизправителните лампи имат стъклен балон, а останалите — метален. В тази група спадат европейските лампи серия 11-19.

Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi

Метални и стъклени електронни лампи с октален цо­къл. Електродите на лампата са изведени върху 8 крачета, раз­положени в окръжност. В средата на цокъла е поставено ци­линдрично бакелитово краче с надлъжен издатък („ключ“), което не позволява погрешно включване на лампата. При някои лампи един от електродите е изведен отгоре (качулка). Когато броят на изводите върху цокъла е по-малък от осем, излишните крачета често не се поставят. Такава конструкция на балона и цокъла имат по-голямата част от съветските и американските приемно-усилвателни и токоизправителни лампи, както и европейските лампи от серия 30-39.

Лампи октален цокъл Lampi oktalen cokal
Лампи октален цокъл Lampi oktalen cokal

Стъклени електронни лампи с локтален цокъл. При тези лампи долната част на стъкления балон представлява плоско дъно, през което са изведени електродите на лампата и отоплението. Металните крачета на цокъла (на брой 8) са запресовани в стък­леното дъно и са разположени в окръжност. Диаметърът на крачетата е 1,5 мм. Отвън върху долната част на стъклото е за­крепено чрез валцоване металическо дъно с отвори за крачетата и направляващ ключ в средата. Този цокъл се нарича още „клю­чов“ или „пресглас“. В тази група спадат европейските лампи от серия 20-29 и 70-79, както и някои съветски и американски лампи.

Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal
Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal

 

Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal
Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal
Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal
Лампи локтален цокъл Lampi loktalen cokal

Стъклени електронни лампи с иглен цокъл. При тях осемте крачета на цокъла, разположени в окръжност, са запресо­вани в стъкленото дъно на балона. За направляване на лампата при поставянето й в ламподържателя служи стъклена пъпка, намираща се отстрани в долната част на балона. Такъв цокъл е известен още под наименованието римлок и „пико 8“. Тук спадат европейските лампи от серия 40-49.

Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal
Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal
Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal
Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal
Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal
Лампи иглен цокъл Lampi iglen cokal

Миниатюрни стъклени електронни лампи. Подобно на лам­пите с локтален и иглен нокъл, крачетата на покъла са запресовани в стъкленото дъно на ламповия балон. Според броя на крачетата на цокъла различаваме: миниатюрен цокъл с 9 крачета, наречен още новален или „пико 9“ и миниатюрен цокъл със 7 крачета, наречен още „пико 7“. Тук спадат европейските лампи от серия 80-89 („пико 9“) и от серия 90-99 („пико 7“), руските „палчикови“ лампи (тип „палец“) и американските ми­ниатюрни лампи.

Стъклени миниатюрни лампи Stakleni miniatyurni lampi
Стъклени миниатюрни лампи Stakleni miniatyurni lampi
Стъклени миниатюрни лампи Stakleni miniatyurni lampiСтъклени миниатюрни лампи Stakleni miniatyurni lampi
Стъклени миниатюрни лампи Stakleni miniatyurni lampi

Свръхминиатюрни (безцоклени) електронни лампи. Тези лампи са с малки размери, нямат цокъл и електродите им се извеждат направо през стъклото за спойване в схемата както обикновените съпротивления и кондензатори. Тук спадат редица съветски, европейски и американски лампи от 50-те и 60-те години, пред­назначени за малогабаритни и ултракъсовълнови апаратури. По старата съветска терминология безцоклените лампи от този тип се наричаха „миниатюрни“.

Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi
Цокли за електронни лампи Cokli za elektronni lampi

Стъклени електронни лампи с цокъл „гном“. Тук спадат някои приемно-усилвателни лампи на производителя RFT от бившата ГДР, предназначени както за нормални цели, така и за УКВ. Тези лампи и.мат по 11 крачета, запресовани в основата на стъкления балон и наредени по окръжност, като едното от тях е поставено по-навътре и служи като водещо.

Лампи цокъл гном Lampi cokal gnom
Лампи цокъл гном Lampi cokal gnom

Лампи тип „желъд“. Това са лампи с малки размери, предназначени за работа на УКВ. При тях електродите им са изведени през стъклото както по перифе­рията на околните стени, така и в двата края.

Един материал на Сандъците Sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *