Флопи за компютър Правец от 1985 г.

Флопи за Правец от 1985 г.

Това флопи за Правец е последната придобивка в Сандъците – Sandacite :)

Флопи за Правец от 1985 г.
Флопи за Правец от 1985 г.

Тогава се е наричало ,,запомнящо устройство на гъвкав магнитен диск“. Запомнящото устройство е предназначено да ра­боти, като външна памет на личния компю­тър Правец-82. Произвежда се от 1985 г. в Приборостроителния завод Кочо Цветаров в Пловдив и е едно от най-разпространените и разпознаваеми периферни устройства за Правец.

Флопито може да се използва като външно запомнящо устройство и в други мини и микро­компютри, използващи същия интерфейс.

Флопито за Правец е удобно средство за създаване на големи библиотеки от програми, поради изпол­зване на малък по обем и евтин носител на ин­формация 133 мм гъвкав магнитен диск (ГМД). Голямата му скорост на обмен на информация, бър­зият достъп до всяка програма или друга информа­ция, записана на гъвкавия магнитен диск, големият обем на записваната информация го нравят из­ключително удобно средство при работа с личния микрокомпютър.

Флопито за Правец работи с гъвкав магнитен диск ЕС 5289 или негов еквивалент.

Техническа характеристика

 • Брой на пътеките — 35 (от 00-34)
 • Брой на работните повърхности на дискетата—1
 • Максимален капацитет — 146 kbytes/_ 18,75 kby tes неформатирани)
 • Максимално време на достъп на съседна пътека — 20 ms
 • Линейна плътност на записа на 34 пътека    — 204 Bits/mm
 • Честота на въртене на флопито — 300 об/min ± 1 %
 • Скорост на обмен на данни­те — 250 kbyt/s  ± 5
 • Захранващи напрежения:

+ 5 V ± 0,25 V — максимален ток 0,2 А

+ 12 V ± 0,6 V — максимален ток 0,8 А

12 V ± 0,6 V — максимален ток 20 mА

 • Габаритни размери — 97 x 156 x 219 mm
 • Маса — 2,200 kg
Флопи за Правец Flopi za Pravec
Флопи за Правец Flopi za Pravec

Условия на експлоатация:

Температура на въздуха – от 10 до 35 гр. С

Относителна влажност на въздуха при 25 градуса – от 40 % до 80 %

Атмосферно налягане – от 84 kPa до 107 kPa

Комплект на доставката: запомнящото устройство се доставя с лентов кабел на свързване към личен компютър Правец`82

Подготовка на флопито за Правец за работа при първо начално пускане:

Изважда се устройството от потребителската опаковка и се оставя да пpecтои около 2 часа при условията па експлоатацията, споменати по-горе.

Свързва се устройството към личния микроком­пютър при изключено захранване.

Поставя се флопито с етикета нагоре в запомнящото устройство, като се освобождава прореза на ли­цевия панел чрез натискане на ключалката в гор­ния и край.

Фиксира се флопито в запомнящото устройство чрез натискане на ключалката в долния й край.

Запис и четене на информация от флопито за Правец се извършва, като се следят правилата, дадени в Ръковод­ството за работа с ДОС за личен компютър Правец-82.

Между другото, ето и сервизната таблица. От липсата в нея на каквито и да било данни за извършен ремонт се вижда, че нашето флопи се е представяло изключително добре в периода си на активна употреба:

Флопи за Правец Flopi za Pravec
Флопи за Правец Flopi za Pravec

Освобождаването на флопито става чрез натискане на ключалката в горния й край.

При работа с флопито трябва да се спазват след­ните правила:

 • флопито трябва да се съхранява във вертикално положение в защитната си опаковка.
 • Запис и четене на информация от флопито се из­вършва като се следят правилата, дадени в Ръко­водството за работа с ДОС за личен компю­тър Правец-32.
 • Освобождаването на флопито става чрез натискане на ключалката в горния й край.

При работа с флопито за Правец трябва да се спазват следните правила:

 • флопито трябва да се съхранява във вертикално положение в защитната си опаковка.
 • след завършване на работа с устройството флопито трябва да се извади от устройството и постави в защитна опаковка, за да се предпази от замърся­ване.
 • флопито трябва да се пази от магнитни полета и феромагннтни материали.

При включване на интерфейсния съединител от­рязаният край на лентовия кабел да бъде от страна на контролера. Некоректното включване на съе­динителя ще доведе до повреждане на запомнящото устройство на флопто и контролера.

Правила за опаковка, транспорт и съхранение:

Всяко устройство се опакова в отделна кутия с нанесени следните означения:

 • Наименование или търговски знак на завода производител
 • Наименование на устройството
 • Манипулационни знаци –

ВНИМАНИЕ  – ЧУПЛИВО!

ГОРНА СТРАНА, НЕ ПРЕОБРЪЩАЙ!

ПАЗИ ОТ ВЛАГА!

В помещението, в което устройството се съхранява, не трябва да има киселини и разяждащи вещества, които биха могли да предизвикат корозия.

Гаранцията е била 12 месеца от пускане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от деня на експедирането от завода производител.

Ето и останалата част от документацията на нашето правешко флопи:

Флопи за Правец Flopi za Pravec
Флопи за Правец Flopi za Pravec

Български компютър Правец 82 + техн. описание, литература…

Share this post

Comment (1)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *