Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Родното чудо СМ 1605 М1 в Сандъците – Sandacite!

Терминал за цифрова информация СМ1605 М1
Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Както писахме в една по-ранна статия, от втората половина на 70-те г. в България започва да се въвежда отдалечена обработка на информацията чрез едновременно и споделено (между няколко потребители) използване на ресурсите на голям и мощен компютър. Това е т.н. телеобработка. Този метод (или по-точно съвкупност от методи – хардуерни и софтуерни) е бил застъпен в всички дейности, където е необходима обработка на данни — планиране, счето­водство, изследователска дейност, обра­зование, автоматизация на производ­ството и управлението в институти, за­води, министерства и др.

Основната част от апаратите, необходими за осъществяването на това начинание, са произвеждани в Завод за запаметяващи устройства Велико Търново.

Тук ще Ви запознаем с едно от техните изделия, използвани в системата (показано на първата снимка).

Личният терминал на служител СМ 1605 М1 е предназначен за събиране на цифрова информация, за ней­ното редактиране и обмен на комутиращи и некомутиращи ка­нали, за връзка с електронноизчислителна машина (ЕИМ) посредством процесор за предаване на данни. Изработен е на базата на микропроцесорна структура и вътрешно-програмно осигуряване.

Терминал за цифрова информация СМ1605 М1
Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Информацията се въвежда с помощта на цифрова клавиа­тура, служебна клавиатура, устройство за въвеждане с перфожетони (поддържа се въвеждане на десетразрядни десетични числа с код ВПК 12) и устройство за въвеждане с перфокарти (за въвеждане на стандартни перфокарти). Получаването на информацията се извършва с помощта на цифрова индикация и цифрово печатащо устройство.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

режим на работа — асинхронен (старт/стоп);

скорост на обмен на данните — до 300 bit/s;

скорост на обмен па четирипроводна физическа линия до 9600 bit/s с използване на интерфейс 20 mА на разстояние до 1500 м;

тип на съобщителната лента — иекомутируем телефонен канал или четирипроводна линла;

режим на обмена на данни — полудуплексен;

възможност за многоточкова връзка.

Захранването е с мрежово напрежение 220 V + 10 / – 15 %

при честота 50±1Hz;

консумирана мощност — 35 VA.

Телетайпи, терминали, мултиплексори и ЕСТЕЛ

Един материал на Сандъците Sandacite!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *