Телефонна шайба - как работи

Телефонна шайба – как работи

Как работи телефонната шайба ще Ви покажем днес в Сандъците – Sandacite.

Телефонна шайба - как работи
Телефонна шайба – как работи

Няколко пъти в последните години бяха провеждани изследвания сред хора на възраст около 18-20 години, които споделяха, че въобще не знаят как се използва телефон с шайба. Нещо повече – новините ни поднасяха дори сензационни истории, като например онази за детето, отишло на гости при баба си през ваканция, и опитало се да се свърже със семейството си, но не могло, защото телефонът не работел. А каква изненада за баба му, когато забелязала, че внукът й се опитва да ,,натисне“ цифрите в белите кръгчета в шайбата, като че те са бутони! На момчето въобще не му идвало наум как се използва един такъв ,,шайбов“ телефон.

Признавам си, че като човек, научил се на 8 години да пише на пишеща машина, и знаещ отлично как да си служи с телефон с ,,кръгчета“, се усъмних в истинността на сведението, когато прочетох статията. Но наскоро попаднах и на нова статия, която подреждаше звука от шайбовия телефон сред 10 звука, за които поколението на съвременните 20-годишни дори не знае от какво идват!

Затова, а и заради личния ми интерес към старата техника, задачата на тази статийка тук е да обясни защо старите телефони имат шайба и как работи този механизъм.

Избирателната шайба е приспособление на телефонния апарат, чрез което абонатът може да създаде всяка желана връзка с друг абонат с помощта ка автоматичната телефонна централа. Така да се каже, тя е ключът, с който абонатът отваря вратата към же­лания абонат.

Избирателната шайба е единствената част на автоматичната телефонна централа, до която има достъп абонатът. Характерно за телефоните с шайба е, че с времето те стават все по-тихи, а самите механизми все по-надеждни. Първите конструкции са били много обемисти и са работили с голям шум. По-късните конструкции са много по-леки и работят почти без­шумно.

Телефонна шайба - как работиТелефонна шайба - как работи
Телефонна шайба – как работи

Основните съставни елемен­ти на една избирателна шай­ба са:

Двигателен механи­зъм, който се състои от:

  1. Подвижна шайба с десет отвора — Д.
  2. Плоска или спирална пру­жина П1, за връщане шайбата в нулево положение.
  3. Две зъбчати колелца Ш и Ш1 с един подвижен зъбец С, които служат, за да може регулаторът да се задействува само при връщане на шайбата в нулево положение, при кое­то се дават импулсите към цен­тралата.
  4. Централна ос Оь на която са закрепени гореизброените ме­ханизми.

Регулиращ механизъм, който се състои от:

  1. Червяк r.
  2. Центробежен регулатор, който е съставен от:

а)  спирачни теже­сти Г;

б) диск на триене­то – ТД;

в)  спирална или плоска пружинна П2, която връща тежестите в нулево положение.

  1. Ос О2, на която е монтиран регулира­щият механизъм.

Комутаторен механизъм,който се състои от:

  1. Импулсен сег­мент ИД1.
  2. Импулсен кон­такт ИК, който служи за даване импулсите към централата.

3. Контактен сегмент ИД2

4. Шунтиращ контакт ШК. С помощта на зъбеца С и зъбчатото колелце Ш1 се предотвратява даването на импулси по време на за­въртване на диска с отворите. Изпращането на импулси става само при връщането на диска ц.нулево положение, когато започва да дей­ства и центробежният регулатор.

Телефонна шайба - как работи
Телефонна шайба – как работи

Е, това са основните елементи на избирателната телефонна шайба. Освен този начин различните конструкции съчетават тези елементи по свой специфичен начин. Например в българската телефонна шайба тип Елпром от началото на 50-те години, която е почти идентична със съветската шайба, връзката между двете оси не е директна, а се извършва посредством други зъбчати колела Ш1 и Ш2 и още една ос О2, на която се закрепва и импул­сният сегмент ИД1.

Някой друг път ще си поговорим по-подробно за тези механизъмчета.

А сега защо не прегледате и ето това…

[1983] Български обществен телефон с кредитна карта


Литература:

Халачев, Васил Илиев. Телефонна техника : Учебник за студентите от Машинно-електротехническия институт Васил Ил. Халачев. –  София : Техника, 1960-. – 24 см.

Николов, Михаил. Телефонна техника / Михаил Николов, Петко Цанев. –  София : Наука и изкуство, 1955. – 528 с., 1 л. сх. : с черт. ; 25 см.

Рабов, Стефан Стефанов. Учебник по телефонна техника : Телефонни апарати и номератори Стефан Ст. Рабов. –  София : Нар. просв., 1953. – 219 с. : с ил. ; 24 см

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *