С марката на Елпром Ловеч

С марката на Елпром Ловеч

С марката на Елпром Ловеч

С марката на Елпром Ловеч
С марката на Елпром Ловеч

Електрическите инструменти с марката на завод Елпром в Ловеч са разработени на осно­вата на универсални колекторни елек­тродвигатели със скорости, които осигу­ряват високи технически и икономически показатели, голяма сигурност и дългого­дишно ползване. Те са предназначени за продължителни режими на работа при но­минални консумирани мощности. Издър­жат и значителни краткотрайни прето­варвания. Двойната електрическа изола­ция ги прави напълно безопасни при рабо­та. Електронното им регулиране се отбе­лязва с добавка „Е“ в типовото им означение. То осигурява поддържане на избраната в зависимост от диаметъра на свредлото или абразивния диск и естеството на об­работвания материал оптимална скорост на въртене.

Но нека хвърлим поглед сега към продукцията на завод Елпром Ловеч, реколта 1987 г. Изненадите са все приятни.

РЪЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕРФОРАТОР

Този инструмент с обозначение БП160Е може да пробива в бетон отвори с диаметър до 16 мм, а в стомана — до 13 мм и е незаменим при строителни и ремонтни работи. Снабден е с високое­фективен ударен механизъм, в който е приложен компресионно-вакуумният принцип на действие. Скоростта на въртене на свредлото при номиналната мощност (500 вата) е 3900 мин-1. Масата на електрическия пер­форатор е 2,3 кг. В сравнение с обикнове­ните инструменти за направа на отвори с ударно въртящо действие, при работата с него се изисква значително по-малък натиск, но независимо от това скоростта на пробиване е чувствително по-висока. Същевременно вибрациите, които понася работникът, са много понижени. Ударният механизъм може да се изключва и инстру­ментът да се използва за пробиване само с въртящо въздействие. Осигурената чрез електронното управление стабилна рабо­та на малки обороти позволява точното подвеждане и бездефектно пробиване на чупливи керамични материали. В редукторния механизъм е вграден предпазен съ­единител, който изключва въртенето на работното вретено при рязко нарастване на съпротивителния момент (блокиране на свредела). Така се изключва опасност от получаване на механични травми на оператора.

Въпросния ръчен електрически перфоратор виждате на долната снимка:

Елпром Ловеч Elprom Lovech
Елпром Ловеч Elprom Lovech

ЪГЛОШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ (ъглошлайф)

Произведените в Елпром Ловеч ъглошлифовъчни машини са предназначени за почистване на зава­ръчни шевове и отливки, за шлифоване и рязане на метални плоскости и други ма­териали. Моделите с обозначения М 1800 и М 2300 Е, имат диаметър на абразивния диск 180 мм, скорост на въртене при пра­зен ход 8500 мин-1 и маса 4,1 кг. Данните за моделите МА 1800 и МА 2300 Е са съот­ветно 230 мм, 6600 мин-1 и 4,3 кг. В конструкциите, както вече стана дума, е търсено максимално олекотяване. Докато предишните (лицензни) модели бяха с кор­пус от алуминий, изолиран с пластмаса, сега той е изцяло пластмасов. Същевре­менно коефициентът на използуване на материалите (съотношението мощ­ност—тегло) е подобрен с 30 на сто.

Ъглошлайф Agloshlayf
Ъглошлайф Agloshlayf

БОРМАШИНИТЕ на ЕЛПРОМ ЛОВЕЧ

Те също са с изцяло пластмасов корпус. Електронните им регулатори позволяват плавна промяна на скоростта на въртене от 0 до 2500 мин-1. Броят на ударите при моделите с ударно действие е 37 500 мин-1. Тук ще се спрем малко по- подробно на варианта БУР 101 Е, който е с най-голяма универсалност. Той е предна­значен за пробиване на отвори в бетон, зидария, камъни, метал и т. н. Максимал­ният размер на свредлото за стомана е 10 мм, за дърво — 20 мм, за бетон — съ­що 10 мм, за алуминий — 12. Новост е вграденият ключ с реверсатор за промяна на посоката на въртене на работното вретено. Тя позволява с инструмента да се нарязват резби, да се завиват и отви­ват в дърво винтове до М 6.

Бормашина Ловеч Bormashina Lovech
Бормашина Ловеч Bormashina Lovech
Бормашина Ловеч Bormashina Lovech
Бормашина Ловеч Bormashina Lovech

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *