Суперплан VisiCalc

Суперплан vs. Visicalc – кой кого?

В Сандъците – Sandacite показваме с какво българският Суперплан е по-добър от американския VisiCalc!

Суперплан vs. Visicalc - кой кого
Суперплан vs. Visicalc – кой кого

Днес ще Ви запознаем с една интересна българска компютърна програма, която доказва, че в България още преди 30+ години е можело да се правят софтуерни продукти с високо качество. Обикновено, щом чуем за български софтуер от този период, веднага търсим да разберем с какво той е по-добър от чуждестранния от същия вид. Програмата, с която ще Ви запознаем днес, със сигурност е на по-високо равнище от доста  свои аналози по своето време, поради простата причина, че представлява усъвършенствана версия на хитов по своето време чуждестранен софтуер! Тя е от времето, когато в България (противно на неинформираното мнение на множество хора) е можело не само ,,да се копира“, ами дори е можело да се забелязва какво не е съвсем наред в някоя чужда програма и да се направи българска такава с по-високи потребителски качества!

Но да не избързваме.

През 1978 г. програмистът  от САЩ Даниъл Бриклин (Daniel Bricklin) създава компютърната програма за електронни таблици VisiCalc (Visible Calculator). Тя създавала на екрана на компютъра стълбове от числа, които се променяли, ако се промени някоя позиция в електронната таблица. Продажбите на VisiCalc започнали през 1979 г. и веднага тръгнали успешно.

Суперплан VisiCalc
Суперплан VisiCalc

Около 1985 г. в България (в Софтуерна къща Правец програма) е създадена програмата за електронни таблици Суперплан.

Програмният продукт СУПЕРПЛАН представлява електронна таблица от второ поколение. Явявайки се аналог на продукта МУЛТИПЛАН, този пакет представлява по-нататъшно развитие и усъвършенстван вариант на пакетите VisiCalc и АГРОПЛАН (СК Правец програма, 1985).

Какво са подобрили българите?

В СУПЕРПЛАН да елиминирани много от недостатъците на VisiCalc, като невъзможност за сортировка на информацията, невъзможност за определяне на различни ширини на колоните, а и други! Освен това при VisiCalc всички команди могат да се подават само чрез първата латинска буква на името на командата, докато при СУПЕРПЛАН се използват команди на български език. Те се стартират чрез тяхното позициониране с екранния маркер (управляван, разбира се, от клавиатурата) или чрез нанасяне на първата им буква /например Б -букви; К – копиране; С – сортировка; Ф L форматиране и т.н./.

А сега ще разгледаме възможностите и начините за прилагане на СУПЕРПЛАН при използване на типичните компютри, на които той е можел да бъде задействан по онова време – ИМКО-2, ПРАВЕЦ-82 и ЕЙПЪЛ-11.

СУПЕРПЛАН се използва главно за обработка на управленска информация, която трябва да се представя в табличен вид, т.е. входните и изходните документи да имат вид на таблици.

Суперплан VisiCalc
Суперплан VisiCalc

За работа с програмния продукт СУПЕРПЛАН е необходима следната минимална конфигурация:

1. Оперативна памет 40 Кб.

2. Допълнителна платка за разширение на паметта /модул 16К DRАМ/.

3. Черно-бял или цветен монитор.

4. Едно флопидисково устройство (ФДУ)

5. Системна дискета СУПЕРПЛАН (много ясно! :) )

б. Работна дискета /предварително инициализирана/.

При наличие на печатащо устройство създадените и обработени със СУПЕРПЛАН таблици могат да бъдат отпечатани върху табулограма.

Малко за общите характеристики на програмката.

За да се започне работа с ППП-СУПЕРПЛАН. е необходимо:

1. Да се включи мониторът (естествено! :) )

2. Да се постави програмният продукт във ФДУ-1.

3. Да се включи микрокомпютърът.

След няколко секунди на екрана се извежда следната информация:

Суперплан VisiCalc
Суперплан VisiCalc

Електронната таблица съдържа 63 колони и 255 реда. Пресичането на един ред и една колона образува област, наречена КЛЕТКА. Отделната клетка може да се разглежда на две нива – съдържанието на клетката, записано в паметта на микрокомпютъра, и стойността на клетката, визуализирана на екрана. Б посочените клетки на електронната таблица може да се въвеждат текст, числа и формули.

Характерно за СУПЕРПЛАН е, че текстовете и числата се показват на екрана без изменение, т.е. винаги има съответствие между съдържанието на оперативната памет и стойностите върху екрана.

Що се отнася до въвежданите формули, те се съхраняват в оперативната памет, при което на екрана се извежда текущата стойност на клетката в съответствие със зададената формула.

При пакета СУПЕРПЛАН се използват два вида клетки – клетки за въвеждане и производни клетки /по подобие на колоните, използвани в една българска програма за обработка на икономическа информация – ПФС-0/. В-клетките за въвеждане не се извършват изчисления /това са клетките, в които се нанасят текст или числа, които по-нататък участвуват в изчисленията/. В производните клетки се получават резултати по предварително програмирани формули.

Положителната страна на ППП-СУПЕРПЛАН е възможността в отделни клетки да се правят промени и в резултат на това тези промени да се отразяват в производните клетки, като се преизчислява тяхното съдържание.’ Това създава условия пакетът да бъде използван при динамични процеси – разработване на различни варианти при планирането, прогнозирането, анализа на стопанската дейност и т.н.

Екранът на монитора е подвижен и чрез него се визуализира част от таблицата, т.е. това е една страница. При начална работа с пакета се визуализира първата страница. Програмният продукт осигурява визуализирането на осем екрана. При това положение Всеки екран /всяка страница/ получава пореден номер /от 1 до 8/. Екранът, с който се работи в момента, се нарича активен екран. Неговият номер е показан в горния ляв ъгъл и е заграден от две светещи квадратчета.

Ако желаете да научите повече за Суперплан, ето оттук можете да изтеглите неговото пълно описание и ръководство за потребителя, за да се почувствате като истински обучаем:

Суперплан за Правец 82 – описание + ръководство

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *