Стар таксиметров апарат К-1А

Вижте мноого стар механичен таксиметров апарат от 1960-те!

Вижте в Sandacite.BG този яко стар механичен таксиметров апарат от 1960-те, БГ производство!

Стар таксиметров апарат К-1А
Стар таксиметров апарат К-1А

Преди няколко години Ви бяхме разказали за таксиметровия апарат Елтакс 10, от който тогава не можехме да намерим по-архивен, макар да знаехме, че преди електронните като него е имало и механични. Сега обаче щастието ни се усмихна и успяхме да се сдобием с хубави снимки и достоверна информация за този ооще по-стар негов събрат от първата половина на 60-те! Той е произвеждан в Завода за часовникови прибори ,,Импулс“ в Габрово и него ще Ви представим днес. Именува се К-1А. Дали не е първото българско устройство от този вид, или поне А модификация на първото?

Той е предназначен автоматично да отчита­ сумата, която трябва да платите, ако наемете такси – както за изминатия път, така и за на престоя. Той представлява една правоъгълна кутия с размери 150 х 115 х 125 мм. На лицевата й част се намира панел с няколко брояча (цифрите по снимката). Ще Ви ги показваме в реда, по който ще ги схванете най-лесно, а не по ред на номерата, така че не се учудвайте, че са разбъркани.

Механичен таксиметров апарат К-1А
Механичен таксиметров апарат К-1А

9 – брояч „Платени километри“ – той отчита стотици, десетици, единици и десети части от километъра, а максималното пока­зание е 999,9. Броячът отчита само пробега на таксито, когато то е наето от пътник.

4 – това е броячът ,,Служебен сбор“ или още ,,Каса“. Той отчита в левове и стотинки стойността на изминатия пробег, отчетен по брояча „Платени ки­лометри“, и стойността на престоя на таксито, ако е имало такъв.

7 – броячът „Сума за плащане“. Той отчита в левове и стотинки сумата, която трябва да заплати пътникът при ползване на таксито. Този брояч би трябвало да стои на първоначал­но показание 00,20 лв, защото толкова е била началната такса на такситата през първата половина на 60-те. Броячът „Сума за плащане“ отчита както стойността на изминатия път, така и времето на престоя на наетото такси.

5 – броячът „Курсове“ отчита броя на извършените курсове, т. е. броя на включванията па такссиметровото апаратче въобще (защото се предполага, че няма да правите курсове без включен апарат). Броят на включва­нията на този брояч показват колко пъти има първоначална так­са от 0,20 лв. Сумата, набрана от курсовете, се прибавя към та­зи, отчетена по брояча „Служебен сбор“, и така се получава общата сума, с която водачът на  таксито се отчита пред кон­тролните органи за прихода, който е събрал през работното си време.

10 – броячът „Общи километри“ отчита в стотици, десетици, единици и десети части от километъра изминатото разстояние. Максималното показание и тук е 999,9. Този брояч отчита пробега на таксиметровия автомобил независимо от това дали той е нает от път­ник или не. При пре­давателно съотношение 1:1 на механизма за фина настройка показанията на брояча „Общо километри“ трябва да са същите като показанията на километража на автомобила.

КАК СЕ УПРАВЛЯВА

В долния край кутията това стърчащото, дето го виждате, е ръкохватката (8) – тя служи за управление на таксиметъра. При въртенето й в посока на ча­совниковата стрелка става управлението на отделните меха­низми и броячи на таксиметъра.

Стар таксиметров апарат К-1А
Стар таксиметров апарат К-1А

Ръкохватката има четири положения: „Свободен“, „1“, „2“ и „Плаща“. В кое от тях е в момента, се вижда по надписа, явяващ се в прозорчетата под надписа „Тарифа“. Основното положение е „Свободен“. Превключванията на ръкохватката от една позиция в друга трябва да става бавно и леко, а ръкохватката да се задържа, докато надписът застане точно в прозорчето.

Ето какъв е смисълът на тия положения. При „Свободен“ са включени броячите „Общо километри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“, „Служе­бен сбор“ (Каса) и „Курсове“. Часовниковият механизъм не от­чита престоите. А, и е даден е контакт към клема 3 за светлинната сигнализация „Зелен цвят“ – защото тогава таксито е свободно за наемане, както и сега.

При приложение „1“ илн „2“ са включени броячите „Общо километри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“, „Служе­бен сбор“ (Каса) и „Курсове“. Дадена е верига към клема 4 за светлинната сигнализация „Червен цвят“ и съответно е изключена клема 3 за „Зелен цвят“ – тогава таксито е заето.

(А знаете ли защо и при позиция ,,1″, и при позиция ,,2″ изглежда, сякаш таксито извършва едни и същи дейности? Защото е предвидено да има разлика между дневна и нощна тарифа! Когато таксито е с една цена на 1 км за дневен и нощен пробег, при по­ложение „1“ и „2“ ще се отчита една и съща ценова стойност за 1 км про­бег. Ако таксито е двутарифно обаче,  при положение „1“ се отчита първата, а при положение „2“ — втората тарифа. Сега загряхте ли? :D )

При положение „Плаща“ пък  са включени броячите „Общо кило­метри“, „Платени километри“, „Сума за плащане“ и „Служебен сбор“ (Каса). Изключен е броячът „Курсове“ и часовниковият механизъм не отчита времето за престоя. При този случай дви­жението на таксито  може да продължи само по иска­не на пътника, но без да има престой до освобождаването на колата.

ЕЛЕКТРИКА И СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Ето схема как се свързва апаратчето към автомобила такси:

Монтаж на таксиметрови апарати
Монтаж на таксиметрови апарати

В долната страна на кутията има извод с резба М22 х 1,5, с който се свързва жилото, което предава движението от редуктора (разклонителя) към таксиметровия апарат. От двете страни на извода има две шпилки с гайки М10 за да можете да закрепите такси­метровия апарат към подходяща и удобна стойка.

Стар таксиметров апарат
Стар таксиметров апарат

Самото свързване става с редуктор (разклонител) и жило – ето такъв:

Монтаж на таксиметрови апарати
Монтаж на таксиметрови апарати

Само внимавайте, обърнете особено внимание на положението на жилото – трябва да го поставите така, че радиусът при огъването да не бъде по-малък от 100 мм.

Ето я и схемата на свързването на К-1А с редуктора:

Монтаж на таксиметрови апарати
Монтаж на таксиметрови апарати

А ето и самата му електрическа схема – как е устроен:

Схема таксиметров апарат К-1А
Схема таксиметров апарат К-1А

Частите с букви и цифри са следните: 1 — осветление на скалата; 2 — превключвател; 3 — сигнал ,,Свободен“; 4 — сигнал ,,Заето“; 5 — захранване от акумулатора; 6 — към таблото за осветление на колата; ЕМ — соленоидeн електромагнит; К  —  контакт на биметаса; К7  —  захранващ контакт; С  — кондензатор 25 микрофарада; ЕR — активно съпротивление 3,3 ома

На задната част на ку­тията има един пластмасов капак, който закрива клемите, с които се захранват софитната крушка, която осветява скалата, и изводите за светлинната сигнали­зация. В горния край на кутията с 2 винта M2 е прикрепена планка, която може да се свали, ако софитната крушка изгори и трябва да я смените.

Вече научихте с какви броячи возят такситата по старите български филми. :) Надяваме се да сме Ви заинтригували. Поздрави и до утре!

Български таксиметров апарат Елтакс 10 от 80-те

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *