Стар български ъглошлайф

Стар български ъглошлайф

Намерихме тука малко за един стар български ъглошлайф в Сандъците – Sandacite.

Стар български ъглошлайф
Стар български ъглошлайф

Ръчните електрически ъглошлифовъчни машини тип WSBA-1400 и Ш1- 178 са предназначени за почистване на заваръчни шевове и отливки, за шлифоване и рязане на метални плоскости и други материали. Произвеждани са в Елпром Ловеч.
Машините са предназначени за работа при нормални условия на околната среда. Не се допуска използуването им:
— във взривоопасна среда;
— в химически активна среда;
— при температура на околния въздух над 313° К (40° С);
— в особено влажна среда или при наличието на валежи.

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Ъглошлифовъчните машини работят с абразивни дискове, допускащи периферна скорост 80 m/s. Изискват променливо еднофазно напрежение.
По отношение на защитата от поражение от електрически ток машините са от клас II, съгласно БДС 8592-77 (СЕЕ 20), т. е. частите им под напрежение притежават двойна изолация (работна и защитна) и нямат приспособление за зануляване и заземяване.

Стар български ъглошлайф
Стар български ъглошлайф

2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА
2. 1. С ъглошлифовъчните машини могат да работят лица, запознати с методите за безопасна работа с ръчните електрически инструменти.
2. 2. При експлоатация на ъглошлифовъчните машини спазвайте следните – изисквания:
— не работете при резки изменения на температурата, предизвикващи кон¬дензация на водни пари по повърхността на изолацията на машината;
— не пробивайте отвори по машината, тъй като това може да доведе до повреда на защитната изолация;
– не работете без предпазители на диска;
— не пускайте ъглошлифовъчната машина под товар;
— не заменяйте диска при включена към мрежата машина.
2. 3. Преди започване на работа проверете:
— затягането на винтовете, закрепването на предпазителя и диска;
— диаметърът на диска да не е по-голям от указания върху табелката;
— изправността на редуктора чрез завъртане на шпиндела с ръка (при из¬ключен електродвигател);
— допустимата периферна скорост на диска да не е по-малка от 80 m/s;
— изправността на захранващия шнур с щепсел.
Той трябва да бъде здрав, без снаждания или наранявания дори на външната обвивка. Не допускайте допиране на шнура до горещи предмети, влажни и маслени повърхности, до остри ръбове.
2. 4. Преустановете работата с машината при възникване на някоя от следните повреди:
— искрене на четките, съпроводено с поява на кръгов огън по колектора;
— изтичане на смазка от вентилационните отвори;
— повреда на щепсела, захранващия шнур или предпазителя на шнура;
— счупване капачката на четкодържателя;
— повреда на прекъсвача;
— поява на дим или миризма, характерна за изгоряла изолация.
2. 5. При работа поставяйте предпазни очила.

Ето и кога е произведена машината, която ви представяме:

Стар български ъглошлайф
Стар български ъглошлайф

3. ПОДГОТОВКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА
3. 1. Снемете консервиращата смазка от шпиндела и детайлите за закрепване на диска.
3. 2. Поставяне на абразивния диск (фиг. 1).
Монтирайте предпазителя и абразивния диск съгласно фиг. 1. Затегнете гайката със специалния ключ. Придържайте шпиндела на машината с гаечен ключ 17.
За дискове с дебелина под 8 mm затягащата гайка трябва да се обърне спрямо
положението, указано на фиг. 1.
3. 3. Включване и изключване (фиг. 2).
Натиснете лоста на прекъсвача в положение 1 — машината се върти. Натиснете лоста на прекъсвача в положение 0 — машината спира.

Стар български ъглошлайф
Стар български ъглошлайф

4. 1. Подмяна на шнур с щепсел (фиг. 3).
Отвийте винтовете и свалете капака на полуръкохватката
Отвийте винтовете. Свалете скобата на шнура
Отвийте винтовете, свързващи проводниците на шнура с прекъсвача. Извадете шнура от предпазителя
Монтирайте новия шнур с щепсел в обратния ред (той трябва да съответства по качество на оригиналния).
4. 2. Подмяна на четките (фиг. 4).
Отвийте винтовете, притягащи капачката на четкодържателя
Отстранете износените четки. Поставете новите четки в четкодържателите (само предписаните от завода-производител). Четките трябва да се движат свободно в четкодържателите.
4. 3. Поддържане на машината.
За да използувате машината продължително време в максимален ефект, трябва да полагате за нея съответните грижи.
Почиствайте двигателя и подменяйте греста в редукторната кутия след продължителна експлоатация. Количеството грес е 25 g.
Предавайте машината за преглед или ремонт в специализираните сервизи. Не се допуска ремонт на намотката на котвата и колектора (с изключение на престъргването му), поради опасност от повреда на двойната изолация. При поддържане на машината използувайте следните марки четки и греси:
Четки: 8x16x25 — ОН 09 68443-77 — НРБ ВЗ на фирмата „Heid и. Со.“ — ГФР

Греси: СХ4 (375 А на фирмата „Kluber“ — ГФР FOR 375 BR ,,ФАМ“ — Югославия

С марката на Елпром Ловеч

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *