Стари български акумулатори

Стари български акумулатори

Стари български акумулатори в Сандъците – Sandacite!

Стари български акумулатори
Стари български акумулатори

В тази статия ще обърнем внимание на някои мнооого стари български електрокарни акумулаторни батерии, произвеждани през средата на 1950-те години.

Както знаем, за задвижването на електрокара се изпол­зва електродвигател за постоянен ток, захранван от акумула­торна батерия. Съществуват различни типове акумулаторни ба­терии за електрокари в зависимост от условията, при които работят електрокарите и тяхната товароподемност.

Почти навсякъде акумулаторите за електрокари се разде­лят на типове според номиналното им напрежение, капацитет, по максималните им размери, по използваните сепаратори и вида на положителните им плочи.

По врмето, което споменахме, в България се произвеждат акумулаторни ба­терии за електрокари с капацитет 160 ач (40 х 4 ЕК-225 и 20 х 4 ЕК-225), които съответстват на акумулаторните бате­рии тип 4 AFA-Ky 225, произвеждани в Германия.

Акумулаторната батерия за електрокари тип 40 х 4 ЕК-225 (горната илюстрация) се състои от 40 елемента, поместени в дървен сан­дък. Елементите се съединяват помежду си последователно, така че номиналното напрежение на батерията е равно на 80 волта. Капацитетът й при петчасово разреждане е равен на 160 амперчака.

Стари български акумулатори
Стари български акумулатори

Устройство на отделен елемент тип ЕК-225:

1 — кутия; 2 — положи­телна плоча; 3 — отрица­телна плоча; 4 — дървен сепаратор; 5 – гребен; 6 — хлорвинидов сепара­тор; 7—призма; 8— капачка

Всеки отделен елемент (горната фигура) се състои от четири положителни и пет отрицателни плочи с размери: на поло­жителните — 180/225 мм, на средните отрицателни 181/225 мм и на крайните отрицателни 175/225 мм. Дебелината на положителните и вътрешните отри­цателни плочи е 5 мм, а на външните отрицателни — 2,7 мм. Плочите са ре­шетъчен тип и са разделени помежду си чрез два сепаратора: единият пред­ставлява надупчен вълнообразен хлор- винилов лист, а другият — тънък фур- ниров лист от яворово дърво. Хлорвиниловият сепаратор се поставя към страната на положителната плоча, а дървеният — към страната на отрица­телната плоча. Блокът от положителни и отрицателни плочи заедно със сепа­раторите е поставен в ебонитов или пластмасов съд, така че крачката на плочите да лягат върху напречните ребра (призми) на дъ­ното на съда.

Отделните елементи се свързват в батерията последова­телно посредством пооловени медни мостове и също такива болтове.

А сега защо да не прегледате и…

https://www.sandacite.bg/български-акумулатори-балканкор/

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *