Стабилизиран токоизправител Универсал

Стабилизиран токоизправител Универсал

Всичко за българския токоизправител Универсал в Сандъците – Sandacite!

Стабилизиран токоизправител Универсал
Стабилизиран токоизправител Универсал

Токоизправителят Универсал се произвежда от началото на 70-те години в завод Оргтехника Силистра.

А. ПРЕДНАЗНАЧЕШЕ:

Комбинираният токоизправител Универсал е предназначен за захранване на транзисторни радиоприемници и други битови елект­ронни уреди със захранващо напрежение 4,5 ¥, 6Y, 9Y и консумация не пс-голяма от 0.06 А за всяко напрежение.

Б. НАЧИН НА РАБОТА:

Преди включване на токоизправителя към мрежата посред­ством мрежовия шнур е необходимо:

а/ Да се отвие винтът, закрепващ основата на токоизпра­вителя и се извади капака.

б/ Да се развие винтът, който затяга превключвателя и се премести същия срещу съответно обозначеното напрежение 4.5 V, 6 V и 9 V,/напрежението на което работи консуматорът/, cлед което се затяга винтът на превключвателя и се монтира основата.

Стабилизиран токоизправител Универсал
Стабилизиран токоизправител Универсал

в/ Включването на радиоприемника към токоизправителя става посредством два проводника с дължина 30 + 50 см. /по желание на клиента/. Същите се запойват към съединителя, който е комплект с токоизправителя. Драгите краища на съединителните проводници се запойват към щепсела на радиоприемника /някои радиоапарати като VEF и др. имат такива/. Прибори, които нямат вход за външен токоизточ- ник е необходимо да им се монтира такъв в радиосервиз. По време на монтажа на съединителните проводници към щепсела е необходимо да се спазва обозначения поляритет /“+“ на токоизправителя о „+“ на радио­приемника и на токоизправителя с на радиоприемника/.

В случай на късо съединение на изхода на токоизправителя автоматично ое задейства електронна защита. За да заработи наново токоизправителя е необходимо да се премахне късстс съединение, да се извади за момент мрежовия шнур oт контакта 220 V и се включи отново в контакта, след което се включи прибера към токоизправителя. По съ­щата причина при работа с токоизправителя е необходимо винаги първо да се включи токоизправителят към мрежата, а едва след това да се включи захранваният консуматор.

Стабилизиран токоизправител Универсал
Стабилизиран токоизправител Универсал

При обратния ред на включване, електронната схема ое блокира и на изхода няма напрежение.

При всички манипулации със свалена основа на токоизправителя е нужно предварително да го изключите от ел. мрежата.

Заводски токоизправителят е пригоден за напрежение 4,5 волта. Ако включваният към него консуматор е аза друго напрежение, то е нужно да извършите превключването по точса Б б.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

  1. Захранващо напрежение 220 V – 15 % + 10 % – 50 Нz
  2. Изходящи стабилизирани напрежения 4,5 V, 6 V, 9 V
  3. Тсчнсст на стабилизация + 7 %
  4. Пулсации 10 mV при 0.06 А
  5. Консумиране на прав ток ст изхода не повече ст 0,06 А
  6. Габарити 140 х 62 х 58 мм
  7. Тегло 560 гр

Ето и схемата на токоизправителя Универсал:

Стабилизиран токоизправител Универсал схема
Стабилизиран токоизправител Универсал схема

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *