Стабилизатор на напрежение Стабитрон 350

Стабилизатор за напрежение Стабитрон 350

В Сандъците – Sandacite днес Ви разказваме за Стабитрон 350.

Стабилизатор на напрежение Стабитрон 350
Стабилизатор на напрежение Стабитрон 350

Той е доста известен и почти сигурно сте го виждали.

Стабилизаторът на напрежение Стабитрон 350 служи за захранване със ста­билизирано напрежение 220 V ± 5% на консуматори с мощност до 350 VA — за всички съществуващи телевизионни прием­ници за черно-бяло и цветно изображение, Hi-Fi апаратура, изчислителна техника, диапроектори, копирна техника за цветна фотография, видеокасетофони, медицинска апаратура и др. Изходът за постоянно напрежение 9 V — IV/300 mА, галванически отделен от мрежата, дава възможност да се включват транзисторни радиоприемници тип ВЕФ, радиокасетофони и др.

Стабитрон 350 Stabitron 350
Стабитрон 350 Stabitron 350

Ето и неговите ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално входно напрежение  220 V/50Hz

Диапазон на изменение на входното напрежение 170—242 V

Изходно напрежение 220V ± 5 %

Изходна мощност до 350 VA

Фактор на мощността на товара 0,7 до 1 >

Коефициент на полезно действие 90 %

Габарити, mm 210 x 135 x 90

Маса, kg 3,5

Стабитрон 350 Stabitron 350
Стабитрон 350 Stabitron 350

Светодиодна индикация за наличие на мрежово напрежение

Изход 9 V± IV постоянно напрежение и консумация, не повече от 300 mA

Какви са ПРАВИЛАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на Стабитрон 350?

  1. Регулаторът трябва да работи в закрити помещения при нормални климатични условия.

Околната температура не трябва да надвишава 40° С и от­носителната влажност 60 + 15 % при 25° С.

Стабилизаторът на напрежение не трябва да е в близост с източници на топлина.

Стабитрон 350 Stabitron 350
Стабитрон 350 Stabitron 350
  1. Стабилизаторът на напрежение не трябва да работи в атмосфера с високо съдържание на прах, киселинни и основни пари.
  2. Консуматорът се свързва с регулатора чрез щепселно съединение.
  3. Стабилизаторът на напрежение се пуска в действие с двуполюсен превключ­вател, разположен на лицевата му страна, като при нормална работа има светлинна сигнализация.
  4. Консуматорът за 9 V постоянно напрежение се включва чрез щифтов двуполюсен акустичен съединител СА-2М.
  5. Стабилизаторът на напрежение има възможност за захранване на консума­тори и при напрежение на захранващата мрежа над 242 V
Стабитрон 350 Stabitron 350
Стабитрон 350 Stabitron 350

Пренастройката на стабилизатора на напрежение е трябвало да се извършва само от предприя­тията, клоновете и подразделенията на СД „Телевизионни и радиосервизи“.

Ето и схемата на Стабитрон 350:

Стабитрон 350 схема Stabitron 350 shema
Стабитрон 350 схема Stabitron 350 shema

Един материал на Сандъците Sandacite, подготвен с любов към българската техника!

Селенов токоизправител на Респром

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *