Символи и означения в електротехниката

Кое какво значи – символи и означения в електротехниката

Образовайте се със Sandacite.BG нашата таблица със символи и означения в електротехниката.

Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката

Преди мноого време, когато обърнахме една печка Мечта, забелязахме странен знак на ламаринената производствена табела – ей като оная горе. Беше нещо като главно Т с голяма хоризонтална хаста, ама отдолу имаше още нещо. Тогава не знаехме какво означава това, но помислихме да не е нещо, свързано със заземяването… кой знае, може би защото беше изрисувано много изразително. И по-късно разбрахме, че наистина сме се оказали прави!

Работата е там обаче, че в електротехниката означенията със символи са мноого, наистина много. Решихме, че е твърде важно да ги изведем някъде на видно място, така че да са ясно видими и достъпни за всички. Така ще можем да разбираме електротехническите схеми напр.  На една такава схема на електроинсталация в сграда, да речем, е описано къде трябва да се прекарат проводниците, какво сечение да имат в отделните участъци, къде и как да се направят отклоненията, къде точно трябва да се разполагат потребителите, електромерите, прекъсвачите, предпазите­лите, контактите и т. н.

Ето и какви видове електротехнически схеми съществуват:

  1. Нагледна, която се начертава многополюсно и е доста прегледна за проследяване пътя на тока до потребителя
  2. Инсталационна, която се означава еднополюсно върху самия архитектурен план чрез установените условни знаци (нашата тема). Тук също е показан пътят на тока. Отбелязани са броят на проводниците и тях­ното сечение. Показано е точното място на инсталационните уреди на отделните разклонения в помещенията. Казано е какъв е видът на инсталацията (осветлителна, двигателна) и други подробности.
  3. Изпълнителна, която се начертава многополюсно и от която на­пълно се улеснява монтьорът, когато трябва да положи проводниците и да ги свърже със съответните инсталационни уреди. Такава схема обаче не е задължително да се прави при проектирането.

За да може да се чертае една схема или план в малък мащаб и същевременно да може лесно да се чете и разбира, са създадени нашите условни електротех­нически знаци. Такова символично означение на различни материали, части, начини на обработката, различни инсталационни уреди и т.н. дава въз­можност те да се покажат, без да се описват подробно, тъй като по­дробното им описание би довело до излишно претрупване на чертежа с надписи и би го направило неясен.

Обстоятелството, че тези условни електротехнически знаци са приети от всички държави, дава възможност чертежите и скиците да могат да се разчитат от всеки техник, независимо от каква националност е и какъв език говори, а това е извънредно важно за техническата литера­тура, при доставките на машини, апарати, инструменти и пр.

В показаната по-долу таблица са дадени едни от най-употребяваните ус­ловни електротехнически знаци, намиращи приложение при монтажи на електрически уредби, апарати и машини. Тук обаче сме се ограничили само с приетите за употреба в България. Те далеч не обхващат всички употребявани в електротехниката (и по-спе­циално в електротехническото индустриално производство) знаци.

И така, разгледайте внимателно, че после ще се изпитваме. :)

Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката
Символи и означения в електротехниката

Надяваме се да сме Ви били полезни! :) А ако пък Ви се чете още по темата, изтеглете си оттук ето тази книга на Клисаров, тя ще Ви е интересна:

[1966] Наръчник на електротехника (Клисаров)


Използвана литература:

Бояджиев, Тодор Ив. Монтаж на електрически уредби, апарати и машини : Ч. 1 – 2 / Тодор Ив. Бояджиев, Дико В. Шойков, Петър Т. Кутов. – [3. изд.]. – София : Техника, 1963 – 1965. – 25 см

Василев, Атанас. Електроинсталационно дело : Учебник за I и II курс на силнотоковите техникуми / Атанас В. Атанасов, Александър С. Петров. – 4. изд. – София : Техника, 1965. – 264 с. : с ил. ; 25 см

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *