Строителство Младост Stroitelstvo Mladost

Район Младост преди 40 години!

Район Младост преди 40 години!

Район Младост преди 40 години!
Район Младост преди 40 години!

Статията е от 1974 г. и отразява моментното състояние на архитектурата и качеството на живот в популярния  софийски жилищен район Младост през цитирания период. Откривате ли своите блокове? :)

,,Само за няколко години на югоизток от София израсна един нов град, в който вече живеят десетки хиляди души – жк Младост. Да се говори за нoв град в случая съвсем не е пресилено, не само поради мащабите на комплекса, но и поради сравнителната му обособеност от съществуващия град. Млад заема територия почти толкова, колкото е заемала София от началото на ХХ век, а и столичният център е отдалечен на десетина километра. Ето защо въпросите, които са стояли за ре­шаване пред проектантите, са били в случая особено сложни. Без преувеличение може да се твърди, че район Младост представлява един от най-интересните експерименти в нашата архитектурна практика и като такъв не е лишен, разбира се, и от някои недо­статъци.

Реконструираната модерна магистрала Цариградско шосе, трасето на трамвайните линии 14, 18 и 19 позволяват сравнително добра връзка на жилищния комплекс с града и промишлените зони. Ав­томобилното и автобусното движение са локализирани в няколко просторни улици, обединяващи отделните микрорайони в цялос­тен организъм. Великолепно ще бъде разположен все още неизграденият обществен център на района — на най-високото място на територията, откъдето се разкрива чудесна панорама към Ло­зенец и София. Тук,около няколко пешеходни площада ще бъдат групирани представителни магазини, кинотеатри, ресторанти и клубни зали. И ако засега жителите на жк Младост са принудени да се отправят в търсенето на луксозни стоки и развлечения чак в столичния център, то в бъдеще всички, които биха желали да по­чувствуват комфорта и оживлението на големия град, ще могат да сторят това, без да напускат своя квартал.

Район Младост история Rayon Mladost istoriya
Район Младост история Rayon Mladost istoriya

В сравнение с много други комплекси в Младост е на­правено вече немалко за ежедневното обслужване на жителите. Изградени са подходящо разположени, изолирани от автобусно и автомобилно движение, училища и красиви детски градини. В близост с автобусните спирки бяха построени удобни супермар­кети. Тяхното разположение позволява да се пазарува на отиване или на връщане от работа, без отклоняване и обикаляне на пръснати, малки магазинчета. Но за съжаление, неоправдано се забавя благоустройството на кварталните пространства, стро ителството на алейната мрежа и на детските площадки. А имен­но всичко това оформя тези пространства като „обществен интериор под открито небе“, представляващ необходимо и есте­ствено продължение на жилището, където жителите на ком­плекса (особено старците и децата) биха намерили места за иг­ри, почивка, срещи и разговори.

Строителство Младост Stroitelstvo Mladost
Строителство Младост Stroitelstvo Mladost

Много още трябва да се направи и за озеленяването на ком­плекса. Посадената днес зеленина след време би обединила някои малко случайно поставени блокове, би смекчила палещите през лятото слънчеви лъчи. Увивните растения и цветята по лоджии и балкони биха украсили панелните фасади и позатулили простряното пране. А завиряването на пресичащата територия на комплекса рекичка и оформянето край нея на паркова и плаж­на зона би предоставило великолепни места за отдих на неговите жители.

Строителство Младост Stroitelstvo Mladost
Строителство Младост Stroitelstvo Mladost

Едно необходимо условие, за да обикнат обитателите своята жилищна среда, да почувствуват комплекса като свой. е той да се характеризира с високи естетически качества, със запомнящо се своеобразие. При ускорените темпове на изграждане на район Младост и при неговата огромна територия не е било лесно да се удовлетвори това изискване.

В Младост доминират осеметажните панелни сгради, офор­мящи обширни дворни пространства. На общия фон добре се открояват 16 етажните сгради-кули. Свежо и запомнящо се въздействат и построените на няколко места в комплекса и все още твърде рядко прилагани у нас галерийни жилищни сгради — при тях разположените през етаж галерии дават достъп до апартаменти на две нива, което придава характерен рисунък на фа­садата. В бъдеще, с изграждането на 22-етажните блокове при главния обществен център ,силуетът на комплекса ще бъде до­пълнен и обогатен.

Младост 1 блокове Mladost 1 blokove
Младост 1 блокове Mladost 1 blokove

И все пак в Младост възникна доста очебийна монотонност. пространствена неяснота (много от пространствата оставят впечатление за незавършеност). Не всичко, което е изглеж­дало сполучливо в проекта, оставя същото впечатление и след реализацията му в натура. Вина за естетическото неудовлетво­рение от комплекса носят и строителите му. На много места те са заменили предвижданите различни по височина жилищни сек­ции със стандартни, осеметажни. Височината на някои пунктови сгради бе сведена от 16 на 8 етажа. Повечето от ъгловите секции, свързващи отделните блокове в цялостна структура, все още не са реализирани. Всичко това. разбира се, е накърнило замисъла на архитектите, а на места направо е заменило търсената игра на обеми и пространства с безпорядък.

ЕПК блокове Младост EPK blokove Mladost
ЕПК блокове Младост EPK blokove Mladost

Реализацията на район Младост още не е завършила и ком­плексът продължава да расте на юг, сякаш притеглян от синия силует на Витоша, да се благоустроява и пълни с новодомци. Не стихват коментарите, критиките и споровете. Наистина оцен­ката на направеното не може да бъде еднозначна. Но остава целта — в Младост да бъде създадена пълноценна, отговаряща на социалистическия бит жилищна среда. С усилията на проектан­ти и изпълнители, а и на самите жители на комплекса, тази сре­да може да бъде създадена.

 

Молим, харесайте сайта ни във Facebook ==> https://www.facebook.com/sandacite

–-

статията: сп. Наш дом – 1974 г.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *