Професионална-система-за-Правец-16

Професионална система за Правец 16

Професионална система за Правец 16

Професионална-система-за-Правец-16
Професионална-система-за-Правец-16

През 1987 г. производството на специализирани компютърни програми в България, предназначени за 16-битови компютри, е дотолкова развито, че започва стремеж към обединяването им в т.н. системи от програмни продукти. Те са подбрани по предназначение така, че да осигурят всичко необходимо за работата на специалист от дадена сфера на обществената дейност. Обикновено дадена организация сключва договор с СО Програмни продукти и системи за доставка на софтуерно осигуряване. Сега в Сандъците ще се занимаем една от тези системи.

Т.н. професионална система – в хардуерно и софтуерно отношение – на Правeц 16 включва:

512 кб РАМ; две 5,25-инчови флопидискови устройства, боравещи с дискети 360К; сериен и паралелен интерфейси за свързване на периферни устройства; черно-бял монитор (обикновено ВММ 3111 на завод Аналитик Михайловград); матричен принтер М88.

Операционна система ДОС-16;

Програми: Бейсик-16; Секретар-16; Команден организатор; ТурбоДИСК; Индиго,

Системи за професионална обработка на текстове:

Модификации : 110.1 – за програмиста, 110.2 – технологична

В т.н. функционално описание е упоменато, че освен обикновено предвидения матричен принтер М88, възможна и замяна с други, нови и усъвършенствувани модели принтери, което ще бъде отразено и в цената. В допълнение към т.н. Базова система за компютър Правец 16, включваща Коморг, ТурбоДИСК и Индиго, т.н. Професионална система включва и програмна среда за текстообработка (между другото, през 1986 г. в ИТКР към БАН е разработена специална такава – Текст 16. Тъй като се работи чрез система от менюта, от оператора не се изискват специални познания по програмиране. Такава една система осигурява напълно професионален подход към създаване, запазване, редактиране и отпечатване на документите. Системата е предназначена за автоматизиране на работата на заетия персонал. Нещо повече – възможно е да се включват нови пообрени версии на програмната среда без промяна на цената (9790 лв през 1987 г.)

В зависимост от проявения интерес, системата може да се развива като:

  • професионална система за програмиста (шифър 110.1), включваща софтуерните продукти от базова система за програмиста (шифър 100.1)
  • професионална технологична система (шифър 110.2), снабдена с продуктите от базова технологична система (шифър 100.2)

В допълнение трябва да обясним ролята и значението на тези т.н. шифри – всеки софтуерен продукт, разработен от СО ППС, добива такъв шифър, който се дава според критерий – най-често типът софтуер, сферата му на употреба и т.н.

Инсталиране, настройка, консултации, обучение и извънгаранционно обслужване са се извършвали само срещу допълнително сключен договор между клиент и СО Програмни продукти и системи.

Правец 16 Pravec 16
Правец 16 Pravec 16

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *