Как да запишем програма от дискета в компютър Правец

Как да запишем програма от дискета в компютър Правец

Научете в Sandacite.BG как да запишете програма от дискета в компютър Правец!

Как да запишем програма от дискета в компютър Правец
Как да запишем програма от дискета в компютър Правец

Известно е, че 5,25-инчовите флопидискови устройства са основната външна памет при компютрите от серията Правец. Въпреки че при модела 8Д напр. се използва касетофон, флопито си остава най-масово и като така е добре да знаем как да си служим пълноценно с него.

Една от основните функции на дискетите е на тях да се записват програми, които да се задействат на компютъра, за да разширяват неговите възможности. При това се налага да пренесем записаната програма в оперативната памет на компютъра. Точно това ще разберем днес стъпка по стъпка – как да го направим.

Записът на програма от дискета в Правеца се извършва по следния начин.

Първо изключете компютъра, но оставете монитора включен. След това хванете дискетата и я извадете от малкия предпазен бял плик (той предпазва овалния отвор 4, през който, ако пипнете там с ръка,ще повредите феромагнитния слой). Сетне вкарайте дискетата процепа на флопито (обикновено то е производство на пловдивския Приборостроителен завод Кочо Цветаров), като я държите напред с овалния отвор, а накрая затворете вратичката на устройството.

Сега включете компютъра. Индикаторният светодиод ще светне, а флопито ще зачегърта и ще завърти дискетата за 5 – 6 секунди, докато доститгне 360 оборота в минута. След това инди­каторната лампичка загасва, а дисковото устройство спира вър­тенето си. В долния ляв ъгъл на екрана ще се появи мигащият маркер – курсорът. (А пък ако дисковото устройство продължава да се върти по-дълго време, всичко трябва да се повтори отново – компю­търът се изключва, дискетата се изважда и наново се поставя, капачето се затваря, компютърът се включва и т. н… все докато се появи мигащият маркер.)

Сега вече е време за малко код. Това е Правец, така че знаете, че работим под операционна система ДОС. Напишете без номер командата CATALOG (от англ. catalogue, в смисъл „покажи заглавията на програмите“) и натиснете клавиша RTN. При това индикаторната лампичка светва, флопито започва да се върти и на екрана се появява „съдържанието“ на дискетата, т е. списък (каталог) с имената на програмите, които се съдържат в нея. Ето част от един такъв възможен списък:

А 002 HELLO

А 004 HORIZ

А 013 SIN

А 002 SABIR

А 003 CUB

Ако сега желаем да въведем в паметта на Правеца (и той автоматично да изпълни) напр. програмата HORIZ, необходимо е без номер да напишем командата RUN HORIZ и да натиснем клавиша RTN. При това индикаторната лампа ще светне и дисковото устройство отново ще започне да се върти. След ня­колко секунди въртенето спира и на екрана се появява резул­татът от програмата. (Възможен е и следният вариант: първо без номер се написва LOAD HORIZ и се натиска клавишът RTN, като след въвеждането на програмата се пише без номер само командата RUN.)

С така въведената в паметта на компютъра програма може да се извършат следните действия:

  • да се прекъсва работата ѝ чрез натискане на червения клавиш;
  • да се стартира програмата чрез написване на командата RUN и натискане на клавиша RTN;
  • да се извежда на екрана самата програма чрез командата LIST;
  • да се изтрива от паметта на компютъра (но разбира се, не и от дискетата) въ­ведената програма чрез командата NEW и т.н.

Е, това е всичко! :) Сега вече, ако случайно успеете да намерите някоя все още четяща се 5,25-инчова дискета със записана програма и имате достъп до работещ Правец, можете да изпробвате дали нашите напътствия са ви били от полза. До скоро виждане!

Ето какво знаем за българските 5,25-инчови дискети ИЗОТ

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *