Микропроцесорни системи Mikroprocesorni sistemi

Правешкият ТурбоДиск

Правешкият ТурбоДиск

Правешкият ТурбоДиск
Правешкият ТурбоДиск

ТурбоДИСК е българска компютърна програма за Правец 16, която с помощта на буфер в оперативната памет елиминира необходимостта от физическо обръщение към външните запомнящи устройства – флопидискови и тип „Уинчестер“ („твърддиск). Накратко казано, ТурбоДИСК е програма, ускоряваща обмена с дисковите периферни устройства на компютъра.

По този начин се постигат две съществени предимства:

  • при работа с програми, изискващи интензивен входно-изходен обмен (например, поддържащи бази данни), скоростта на изпълнението им се увеличава 2-4 пъти;
  • удължава се животът на дисковите периферни устройства и магнитните носители (дискети) поне два пъти.

Ето защо, ТурбоДИСК е необходимост за всеки персонален компютър, особено за тези, разполагащи само с флопидискови устройства.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТурбоДИСК:

Ако компютърът, с който работите, има „твърддиск, изкопирайте ТурбоДИСК в ДОС-директорията. В противен случай, го изкопирайте върху дискетата, на която е записана операционната система (ДОС).

При извикването на ТурбоДИСК програмата автоматично се задейства и работи паралелно с приложната програма, която използвате в момента.

Програмата дава   възможност да бъдат  указани устройствата, с които искате да бъде ускорен обменът. В случай, че не сте указали друго, се подразбира работа на програмата с устройства А, В и С.

Една от функциите на програмата дава статистическа информация за броя на обръщенията към диска и в какъв процент от случаите ТурбоДИСК е ползвал данни от буфера, вместо да се обръща към външното устройство, т.е. в какъв процент от случаите входно-изходните операции са били ускорени.

Инсталирането и използването на ТурбоДИСК не пречи на стартирането и работата с останалите приложни програми, в част от паметта програмата създава буфери, в които поддържа копия от секторите на диска.

При първото обръщение към диска ТурбоДИСК обработва не само областта, в която се намират търсените от Вас данни, но по специален алгоритъм „предвижда“ кои са секторите, които е най-вероятно да бъдат търсени в следващия момент, и ги записва в буфера.

Микропроцесорни системи Mikroprocesorni sistemi
Микропроцесорни системи Mikroprocesorni sistemi

При заявка за четене от диска програмата търси копие на необходимия сектор в буфера. Ако го открие, данните се четат от буфера, т.е. елиминира се необходимостта от работа със значително по-бавното външно устройство. Ако не открие копие, данните се четат от диска и ТурбоДИСК съхранява копие на този сектор в буфера си. По този начин, колкото повече се увеличават обръщенията към диска, толкова повече копия на сектори се съхраняват в буфера. Когато буферът е пълен и  програмата търси копие на сектор, който още не е четен, ТурбоДИСК изтрива копието на най-малко използвания сектор, за да освободи място за новия. По този начин се оптимизра съдържанието на буфера и програмата става все по-бърза. Този принцип се базира на статистическите данни за честотата на обръщенията към дадени сектори от диска.

Програмата позволява използване на буфери с големина от 2 0 КВ до 1,5 MB. Колкото по-голям е буферът, толкова по- голяма е вероятността той да съдържа информацията, която търсите. Ако не е указано друго, програмата подразбира буфер от 60 КВ.

Повечето приложни програми по-често четат, отколкото записват. Ако прегледате статистиката, ще установите, че броят на четенията от буфера на ТурбоДИСК е много по-голям от този на записите.

Преди запис програмата си задава въпроса: „Съдържа ли се вече в буфера информацията?“. Ако отговорът е „не“, ТурбоДИСК я записва един път в буфера си и втори път – върху диска. Ако отговорът е „да“, ТурбоДИСК си задава втори въпрос: „Съвпада ли?“. При несъвпадение я записва върху диска и обновява копието в буфера си, а при съвпадение, я записва само върху диска.

По този начин информацията върху диска винаги ще бъде актуална.

Между другото, етох и една дискета със записани програми, между които и тази, за която говорим. Дискетата е ИЗОТ оригинална от производителя:

Турбо диск Правец
Турбо диск Правец

При смяна на дскетата копията на секторите от предишната дискета се изтриват от буфера, така че ТурбоДИСК стартира с празен буфер и не извежда грешна информация (останала от предишната дискета).

Програмата ТурбоДИСК изисква поне 128 К памет, едно флопидисково устройство и коя да е версия на операционната система, но колкото повече памет имате, толкова по-добре. Ако приложната програма, с която работите (информационна система, система за управление на база данни, текстообработка и др.) не използва цялата останала оперативна памет, използвайте я за по-голям размер ча буфера.

Ускорението, постигнато с помощта на ТурбоДИСК, зависи от приложните програми, с които работите и от големината на буфера. Изпълнението на програми, използващи бази данни, се ускорява значително (особено индексни файлове). ТурбоДИСК на практика не ускорява изпълнението на програми, при които записите са повече от четенията (например „Diskcору“),

Разработчик: СО Микросистеми София и СО Микропроцесорни системи Правец, 1987 г.

Оттук можете да изтеглите и ръководство за работа с ТурбоДИСК – http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-1.0.rar

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *