Поща 1 - програма за пощите

Поща 1 – програма за пощите

Поща 1 – нова архивна програма в Сандъците – Sandacite!

Поща 1 - програма за пощите
Поща 1 – програма за пощите

Поредната компютърна програма от колекцията на СО Програмни продукти и системи този път е 8-битова, разработена през 1986 г. и е предназначена за системата на Български пощи, по-точно – за оперативна отчестност в районните пощенски станции (РСС). Интересното тук е, че като разработчик е включена и институция, която не познавахме досега – Софтуерна къща Михайловград. Бре, бре, бре…

1 . Условия за работа на програмата

За работа иа програмния продукт Поща 1 е необходима следната конфигурация :

Поща 1 - програма за пощите
Поща 1 – програма за пощите

2. Действия на потребителя

След монтиране на конфигурацията потребителят поставя дискетата във флопи дисковото устройство, затваря вратичката и включва първо монитора, а след това компютъра. След няколко секунди работа на дисковото устройство на екрана се появява главно меню, което Ви дава възможност да изберете желаната от Вас функция.

Функциите са четири:

  • първоначално въвеждане
  • въвеждане /справка/
  • справка за селищни системи
  • печат
Поща 1 - програма за пощите
Поща 1 – програма за пощите

Потребителят може да избере коя да е от предложените му функци чрез натискане на съответния номер. (Трябва да се знае, че пе­чат не може да се осъществи без да са въведени всички данни).

С цел облекчаване въвеждането, на данните е въведено автоматич­но поставяне на десетичната точка.

Например: за да въведем 512 лева, пишем 51200, което се представя на екрана като 512.00

3. Действия по инициатива на програмата

  • Програмата води потребителят в неговата работа. Не е необходимо той да помни команди и означения. Изборът на функ­циите и селището , за което се отнасят те , става чрез избира­не на номера поставен пред тях. (За селищата е необходимо след изписване на номера да се натисне клавиша RETURN). За останалите съобщения и въпроси на програмата е необходимо да се отговори с Д (Да) или Н (Не)
Поща 1 - програма за пощите
Поща 1 – програма за пощите
  • Когато програмата пита за месец , то той може да се въведе с дума или цифри, сяед което се натиска клавиша (RETURN). Годината се дописва с цифри, след което също се натиска клавиша (RETURN).

4. Действия при особени ситуации:

При поява на съобщение „Файлът не се чете“ – означава , че или за съответното селище не са въведени данни, или че данните са били загубени (потребителят е забравил да ги запише или дискетата е дефектна). След съобщението програмата предлага на потребителя да въведе данните или да поиска справка за друго селище.

А вчера качихме и това, ако Ви представлява интерес…

https://www.sandacite.bg/текстообработка-с-текст-16/

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *