Омега 2 - програма за отчитане на заплатата

Омега 2 – програма за отчитане на заплатата

Българският софтуер Омега в Сандъците  – Sandacite!

Омега 2 - програма за отчитане на заплатата
Омега 2 – програма за отчитане на заплатата

Няколко пъти досега сме Ви разказвали за стари български компютърни програми, производство на ТК Национален програмен и проектен фонд от 1980-те години. Сега подновяваме поредицата с тази програма от 1987 г.

ОМЕГА е 16-битова компютърна програма, която се разпространява на 2 броя 5,25-инчови дискети (на вторана илюстрация). Програмата обхваща всички функции за автоматизирана обработка на работната заплата за различни отрасли на икономиката,  характеризиращи се   с повременно и сделно заплащане на труда. Системата извежда документи, свързани с отчитане на   работната заплата  и съответните фондове за представяне пред БНБ и ДСК. Дава възможност за различни кадрови справки и пълен контрол на данните посредством клавиатурни и екранни филтри. ОМЕГА автоматизира изцяло процеса на заплащане на труда и чрез нея се постига визуален и формален контрол на данните на високо ниво. Системата се настройва бързо и лесно към конкретните особености на предприятието, гъвкава е по отношение на промени в нормативната база и дава възможност за поддържане на оперативен архив за заработени суми и присъствени дни за 24 месеца назад, а на дискети може да се съхранява пълното състояние за произволен период от време.

Системата ОМЕГА , версия 2.0, представлява усъвършенствана версия 1.1 и е съобразена с нормативните документи, действащи към 1.ІХ.1987 г. Тъй като е съвсем естествено в процеса на работа да настъпват промени в нормативната уредба на трудовите правоотношения, всички промени в нормативната база са били своевременно отразявани в системата по-нататък и предоставяни на потребителите. За работа на ОМЕГА е необходима операционна система DOS-версия 3.10 или следваща.

Омега 2 - програма за отчитане на заплатата
Омега 2 – програма за отчитане на заплатата

Инсталирането на продукта върху вградения диск става в следната последователност:

– поставя се фирмената дискета в дискетно устройство A;

– въвежда се командата: A: INSTAL

Трябва да се изпълняват стриктно указанията, които се появяват на екрана. От един дистрибутивен комплект дискети са възможни 4 инсталации.

След съобщението „Инсталацията завърши успешно!“ потребителят да влезе в новосъздадената по време на инсталацията директория „ОMEGA2“ с командата: CD\0MEGA2, след което да повика програмата OMEGA. Продуктът е защитен от неправомерен достъп чрез парола. За първоначално влизане е нужно като парола да се използват символите 111111. Преди тяхното въвеждане потребителят трябва да изпише правилната дата и по желание часа.

Инсталацията е прехвърлила на диска и контролния пример, който обхваща няколко лица. След запознаването с него и упражнение с данните, може да се премине към въвеждане на тяхно място на информация за редовна експлоатация на системата.

Омега 2 - програма за отчитане на заплатата
Омега 2 – програма за отчитане на заплатата

Опериране със системата

Всички функции на системата ОМЕГА се избират чрез менюта. Всяко от тях съдържа няколко, обединени по смисъл функции, които са подредени със съответните номера на екрана. На последния ред се появява съобщение:

„Моля, изберете необходимата функция чрез функционалните клавиши F1-Fn“.

За да влезе потребителят в желаната функция, е необходимо да натисне съответния    функционален клавиш (разположен в лявата част на клавиатурата). По време на избора всички останали клавиши са блокирани. След избиране на функцията, на екрана се появява менюто на по-ниско ниво. Като последна стъпка на всяко меню фигурира избор на предишното, което трябва да се избере, при нужда за връщане обратно. Въвеждането и корекцията на данни, както и получаването на справки се извършва чрез съответни екрани.

Входната информация е два типа – нова и съществуваща. Когато се въвежда нова информация, полетата за вход са празни, а при корекция – в тяк са показани данните за промяна. По време на въвеждане на данни действува т.н. „клавиатурен филтър“, който блокира определени части на клавиатурата, в зависимост от типа на въвежданата информация.

Омега 2 - програма за отчитане на заплатата
Омега 2 – програма за отчитане на заплатата

От потребителя не се изисква да запсмн цялата въведена информация. ОМЕГА е на помощ със своята справочна информация, посредством F2 – справка.

Справката за личния състав на предприятието се получава чрез същия функционален клавиш. За да се спре движението на справочния екран, трябва да се натисне клавиша „Интервал“. Повторното му натискане продължава изреждането на справочната информация.

Програмният продукт е добре защитен от неправомерен достъп. Влизането се осъществява само чрез шестсимволна парола. При повторно въвеждане на грешна парола потребителят няма да бъде допуснат в системата ОМЕГА .

Надеждно средство за сигурност е клавиатурният филтър, който не позволява да се работи с неправилни данни. След въвеждането им те се подлагат на контрол за допустимост в системата. Ако въведените стойности са недопустими, се появява съобщение за грешка, което със своя звуков сигнал напомня, че трябва да се повтори процеса на въвеждане. При необходимост може да се изтрие със съответния функционален клавиш неправилно въведни данни.

За съхраняване на информацията за текущия месец върху дискети се използва служебната програма BACKUP.

При необходимост за възстановяване на информацията от дискети се използва служебната програма RESTORE.

А ето и още една българска счетоводна програма:

Счетоводна програма СТРАНД

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *