Правец 16

Ниво 1 и Правец 16

Тази информация в Сандъците – Sandacite е за Ниво 1 – български софтуер за програмисти на Асемблер, Си и Паскал.

Ниво 1 и Правец 16
Ниво 1 и Правец 16

НИВО 1 е разработена през 1988 г. в Софтуерна къща Правец програма.
Предназначена е най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват сервизните функции на BIOS и ДОС- 16. НИВО-1 предлага както справочна информация за всяка от сервизните функции, така и друга помощна информация, като таблица на ASCII символите, таблица на позиционните кодове на клавишите и др. Справките се появяват върху текущия екран и са достъпни чрез система от менюта с дървовидна структура.

НИВО 1 е резидентна програма, която се разполага в 74 килобайта от оперативната памет. Веднаж заредена в паметта, НИВО- 1 може да бъде активирана чрез комбинацията Alt-Ins. Активният в момента процес се прекъсва и върху текущия екран се появява главното меню на НИВО 1. След като получите необходимата справка и се върнете в прекъснатия процес, работата продължава от точката на прекъсване, без каквито и да е изменения. Менютата и справките се показват в прозорци върху текущия екран. Можете да придвижвате тези прозорци по екрана или временно да ги премахвате, за да погледнете какво има „под” тях.

Справките на НИВО 1 обхващат софтуерните и хардуерните прекъсвания на BIOS и сервизните функции на ДОС-16 – тези, които са достъпни чрез INT 21Н, както и останалите прекъсвания на ДОС. Всяка справка включва кратко описание на сервизната функция или на програмата за обработка на хардуерното прекъсване и описание на входните и изходни параметри (регистри). Описани са и най- важните информационни блокове на ДОС-16 като Блок за управление на файл (FCB), Префикс на програмния сегмент (PSP) и др.

 

Ниво 1 програма Nivo 1 programa
Ниво 1 програма Nivo 1 programa

Справките на НИВО 1 могат да бъдат полезни както при съставяне и редактиране на програма с помощта на текстов редактор, така и при работа с програма от типа на DEBUG.

Освен справочна информация НИВО 1 предлага и средство за трасиране на обръщенията кън конкретна сервизна функция на BIOS или ДОС-16. Областта от паметта, в която ще се трасира обръщението към сервизната функция, и условията на трасиране могат да се задават при неговото активиране. Тази възможност на НИВО 1 може да бъде полезна при локализиране на програмни грешки и за изясняване на някои детайли от логиката на конкретен програмен продукт или на операционната система.

Оперирането с НИВО 1 е максимално опростено – използват се само няколко клавиша и клавишни комбинации. Ако все пак потребителят изпита затруднения, може да избере „Помощ” от главното меню и там да прочете нужните указания.

НИВО 1 предлага три основни групи справки: BIOS прекъсвания, ДОС функции и Таблици. За всяка група има отделно меню, което е подменю на главното меню на НИВО-1.

Работи на ПК Правец 16, а се зарежда от 5,25-инчова дискета.

Цялото ръководство за употреба на програмата НИВО 1 можете да изтеглите от тази връзка ==>Ниво 1 програма Nivo 1 programa

КОБРА – да пишем програми за Правец!

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *