Начини за пестене на електроенергия

Как да пестим електроенергия – трикове и съвети от 1957

Трикове и съвети за пестене на електроенергия от 1957 г. в Sandacite.BG!

Начини за пестене на електроенергия от 1957
Начини за пестене на електроенергия от 1957

Днешната ни публикация директно надниква в историческите извори и черпи с шепи информация от тях! Тези препоръки за пестене на електроенергия са пръснати в голям тираж през 1957 г. и разясняват на населението как да използва по-икономично тока в дома и на работното място. Или ,,за ползата от някои дребни неща“, както гласи заглавието. За нас най-интересното е, че на главната илюстрация (горе) художникът е разположил Първия масово произвеждан български котлон и една ютия, която също прилича на нашата ,,Ракета“. Въобще, вижте материалчето – не е дълго, а е интересно ! :)

,,Ако всички потребители у нас икономисат през 1957 го­дина само 2 % от електроенер­гията, използувана през мина­лата година, ще се спести тол­кова електричество, колкото произвежда една електроцен­трала от 2000 киловата за ед­на година. С нея биха се задо­волили нуждите на един 15- хиляден град.

На пръв поглед един ки­ловатчас електроенергия не представлява нищо. Каквото с него, такова и без него — ще кажат някои. Но той е доста­тъчен да се добият 100 кило­грама въглища, да се получи 25 кг чугун или да се изпекат 200 кг хляба.

Пестене на електроенергия Pestene na elektroenergiya
Пестене на електроенергия Pestene na elektroenergiya

Често някои стругари, фрезисти и други работят с тъпи инструменти. Но така се изразходва 30% повече от за­плануваното електричество. Това значи, че ако се работи с добре заточени инструменти, за една година ще се спестят около 5 милиона лева. С тях могат да се изградят 10 жи­лищни блока с по 10 апарта­мента.

Пестене на електроенергия Pestene na elektroenergiya
Пестене на електроенергия Pestene na elektroenergiya

Ако се съкрати празният ход на машините поне с 20 минути на денонощие, ще се спестят 10,000 киловатчаса годишно. При скоростното стругуване се изразходва 1.5 — 1.6 пъти по-малко електро­енергия, отколкото обикно­вено.

Режим на тока в България Rezhim na toka v Balgariya
Режим на тока в България Rezhim na toka v Balgariya

Ако във всяко домакин­ство се изразходва пестеливо електроенергията, така че по­не 10 минути дневно да не го­рят напразно ютии и котлони, като се нагряват без нужда, а електрическите крушки не све­тят напразно, ще спестим елек­троенергия, с която може да работи цяла година текстил­ният комбинат ,,Марица“.

Режим на тока Rezhim na toka
Режим на тока Rezhim na toka

Ето и цялостен скен на информацията, защото ни харесва графиката:

Режим на тока в България Rezhim na toka v Balgariya
Режим на тока в България Rezhim na toka v Balgariya

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1957

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *