Самоделни машини Samodelni mashini

Направете си сами електромер

Направете си сами електромер

Направете си сами електромер

При изработване саморъчно апара­тури, на всеки електротехник и радио­техник са необходими измерителни апарати: амперметри, волтметри, ми- лиамперметри и др.

Тези апарати не всякога може да се цамерат, а при това те може да се направят от евтини подръчни матери­али. Те ще работат почти така, както и фабричните.

ЕЛЕKTРОМАГНИТЕН АМПЕРМЕТЪР ИЛИ ВОЛТМЕТЪР ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Вземете късче пиринч, месинг, бронз, алуминий или друг немагнитен материал с размери 56 x 43 x 1 мм и начертайте на него с остър предмет линии (рис. 1). По следите на начер­таните линии прорежете със стома­нено длето метала и подгънете изрезаните парчета както е показано на рисунката. Към тях ще се прикрепят детайлите на апарата. Залепете от картон две макари и навийте на тях до запълването им изолираната жица. За волтметър на 8—10 волта е необходима 60—70 метра жица изолирана с емайл с диаметър 0.05—0.1 милимет­ра (може да се вземе от стар радио- трансформатор или от телефонни ма­кари). За амперметър на 3—5 ампера е необходима 2—2.50 метра жица с диаметър 1.0—1.8 мм. Макарата К по­ставете в подгънатите части получени след изрезването на Б от към страна­та на П и ги съединете последовател­но. Към П прикрепете стойка С, сгъ­ната от месинг или пиринч с дебелина 1.5 мм. На горната и долната част на cтойката пробийте отверстия за вин­тове, както е показано на рисунката и направете прорези. Между винтове­те ще се върти ос с поставен на нея образен къс желязо и стрелка.

Самоделни устройства Samodelni ustroystva
Самоделни устройства Samodelni ustroystva

Стрелката изрежете от тънък алу­миний или картон. Дължината й от центъра на оста е 37 милиметра. За да се постави в равновесие, от друга­та страна на центъра на въртенето се изрезва противовес.

На подгънатите части АА закрепе­те картонена скала Ш с нанесени на нея деления (волта или ампери). За монтиране стрелката на апарата на ну­ла в прорезите ЕЕ закрепете подково­образен магнит М, като го огънете от 2-милиметрово късче стомана и го на- магнитите с ток от батерии, които са закрепени с техните краища ИИ в про­резите ВВ с помощта на месингова или пиринчена пластинка Л се вмества между магнита и закрепящата пластин­ка на макарата.

В десната макара трябва да се по­стави късче, както е показано на ри­сунка 1.

Самоделни машини Samodelni mashini
Самоделни машини Samodelni mashini

Приспособлението за предпазване от прах трябва да бъде закрито със стъклен похлупак. Краищата на мака­рите подгънете с притискане.

Апаратите трябва да се градуират като се ползувате от готовите уреди в физическия кабинет или лаборатория­та в училището, като включите волт­метрите паралелно (рис. 3), а ампер­метрите последователно един с друг. При различни големини на напреже­нията или силата на тока отбележете с молив деленията по скалите, след това ги повторете с туш.

Тези апарати са подходящи само за измерване на постоянен ток и дават точност 4% от горния предел на ска­лата. За волтметър на 8 волта това представлява 0.32 волта. За амперме­тър — всичко 0.12 ампера.

Измерванията трябва да се праваг не по-близо от 10 см. от железни предмети, иначе те ще влияят на точ­ността.

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1951

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *