Мотоциклет Балкан 75

Мотоциклет Балкан 75

Мотоциклет Балкан 75 – лекция от Сандъците – Sandacite.

Мотоциклет Балкан 75
Мотоциклет Балкан 75

Мотоциклетът Балкан 75 се произвежда от 1975 г. във Велосипедния и мотоциклетен завод Балкан Ловеч.

Лекият мотоциклет Балкан 75  има двутактов двигател с охлаждане от въздушната струя. Двигателят раз­вива мощност от 6 к. с. при 6800 об/min, което позволява мото­циклетът да се движи със скорост 80—85 km/h.

В един общ блок с двигателя са динамомагнетът, съедини­телят и четиристепенната предавателна кутия. Превключването на предавките става крачно посредством лост, изведен от ле­вия картер на двигателя и разположен пред лявата стeпенка на водача. Първоначалното пускане на двигателя в ход се из­вършва чрез крачна манивела мотоциклетен тип („кик-стартер“). Двигателят е захванат твърдо към рамата посредством болтоlи съединения в три тонуси.

Рамата на лекия мотоциклет Балкан 75 е пространствена, затво­рен тип, неразглобяема. Изработена е от стоманени тръби, за­варени една към друга. Местата с най-голямо натоварване са. съответно усилени със стоманени планки.

Предното и задното колело са взаимозаменяеми. Стомане­ните капли 1,60 х 16 са захванати към главините с по 36 броя спици. Предната и задната гуми са еднакви, имат размер 2,75 х 16″ и са производство на ДКЗ „К. Русинов“ — Па­зарджик.

Главините и спирачките на лекия мотоциклет са напълно еднакви с тези на мотопеда Балкан МК50-3. Диаметърът на спирачния барабан е 130 mm, широчината на феродовите на­кладки — 25 mm. Задействането на предната и задната спи­рачки се извършва по същия начин, както при мотопеда: пред­ната спирачка — ръчно, задната — крачно.

Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75
Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75

Окачването на лекия мотоциклет е еластично, пружинно. Предното окачване представлява телескопична вилка с цилин­дрични пружини и ход 115 mm. В тях е вграден масленият амор­тисьор, който гаси възникналите по време на движение трепте­ния. Задното окачване е осъществено от два пружинни теле­скопа с ход 70 mm. В тях също са вградени маслени аморти­сьори. Телескопите са монтирани към задната вилка, която е шарнирно захваната към рамата. Пружинно-маслените предно и задно окачване на лекия мотоциклет създават много добър комфорт и повишена устойчивост по време на движението.

Седалката на Балкан 75 е изработена от микропореста гума върху лама­ринена основа и е обвита с изкуствена кожа. Придадена й е форма и размери, осигуряващи удобен стоеж на водача и пътника.

Резервоарът е с вместимост 10,0 литра, което осигурява пробег около 300 km с едно зареждане. Резервното гориво е пресметнато за пробег около 60 km. Монтираният на резервоа­ра бензинов кран е еднакъв с този на мотопеда МК50-3.

Електрическата уредба на лекия мотоциклет Балкан 75   е 6-волтова. Източници на електрически ток са динамомагнет с мощност 33 вата и акумулаторна батерия с капацитет 4,5 амперчаса.

Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75
Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75

Токът за запалването на двигателя се подава от една бо­бина за ниско напрежение в магнета към бобината за високо напрежение, монтирана под резервоара на мотоциклета. От нея индуцираното високо напрежение се подава на запалителна­та свещ по кабел за високо напрежение.

Друга бобина от динамомагнета с мощност 25 W подава ток към билуксовата лампа за къси и дълги светлини на фара и към клаксона. Превключването на светлините се извършва с ключ, монтиран на кормилото пред лявата ръкохватка. При пътуване през деня жичката за дългата светлина на билуксова­та лампа може да служи за подаване на светлинен сигнал („светлинен клаксон“). Бутонът за задействане на светлин­ния сигнал е вграден в ключа за превключване на пътепоказа­телите, монтиран на кормилото пред дясната ръкохватка.

Трета бобина от динамомагнета с мощност 8 W захранва лампите за габаритно осветление и лампата за осветяване на скоростомера. Същата бобина подава ток през германиев токо­изправител за зареждаде на акумулатора.

Акумулаторът подава ток към стоп-лампата с мощност 15 W и към пътекопоказателите, всеки от които има лампа с мощност 10 W. Мотоциклетът има 4 пътекопоказателя — по два в лявата и дясната му страна. Предните пътепока­затели са монтирани на телескопичната вилка близо до фара, а задните — от двете страни на ламарината за регистрацион­ния номер.

Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75
Мотоциклет Балкан 75 Motociklet Balkan 75

Включвателят за стоп-лампата е монтиран в главината на задното колело. При задействане на задната спирачка той включва „на маса“ и затваря веригата на стоп-лампата, която светва.

Както при мотопеда, така и при мотоциклета Балкан 75  изгоре­лите газове от двигателя се изхвърлят през изпускателна тръ­ба и шумонамалително гърне. И тук за намаляване на общия шум при работа на двигателя в средната дясна част на лекия мотоциклет под седалката е монтирана шумонамалителна ку­тия, в която е поместен въздушният филтър. Симетрично на нея от лявата страна на мотоциклета е кутията на акумулатор­ната батерия.

Калниците на лекия мотоциклет Балкан 75  са изработени от тънколистова стоманена ламарина, съответно профилирана и ораз­мерена да предпазва от пръски, вода и кал водача и пътника. Предният калник е сравнително по-тесен и плитък, което по­зволява насрещният въздух добре да обдухва и охлажда гла­вата и цилиндъра на двигателя.

Към кормилото е монтирано огледало за обратно движе­ние, а към рамата зад седалката — багажник, пригоден за товар 10 kg.

А сега защо да не разгледате и

Мотопед Балкан МК 50-3 (видео)

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *