Моторно реле за време РВМ-60

Моторно реле за време РВМ-60

Новото в Сандъците – Sandacite е моторно реле за време РВМ-60.

Моторно реле за време РВМ-60
Моторно реле за време РВМ-60

То е производство на Завода за часовникови прибори Импулс към Комбинат Точно машиностроене Габрово. Произвеждано е през 80-те години.

Моторното реле за време РВМ-60 се захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоянен ток, след изтичане на предварително зададения интервал от време. Намира приложение във всички отрасли на ,,народното стопанство“, където се изисква автоматично управление на електрическите вериги.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 1. Релето е универсално и има 6 времеобхвата, които се превключват по избор:
Двойна скала
50 Hz 60 Hz
0,5 до 6 s 0,4 до 5 s
3 до 60 s s 2,5 до 50 s
0,3 до 6 min 0,25 до 5 min
3 до 60 min 2,5 до 50 min
0,3 до 6 h 0,25 до 5 h
3 до 60 h 2,5 до 50 h
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
 1. Захранващо напрежение 220 V ~ (възможно е изпълнението и на други захранващи променливи напрежения).
 2. Допустими отклонения на захранващото напрежение ± 10%.
 3. Номинална честота 50 Hz и 60 Hz.
 4. Брой на управляваните вериги — 4 превключващи.

6 Точност от максималната величина на скалата:

за времеобхват от 0,5 до 6 s: ± 2 %

за останалите времеобхвати: ± 1,5 %.

 1. Допустим траен ток на контактите 6 А.
 2. Комутирана мощност при Cos Y = 0,9 ….

330 VA при променливо напрежение

66 VA при постоянно напрежение

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
 1. Електрическа износоустойчивост: 106 превключвания.
 2. Механическа износоустойчивост: 106 превключвания.
 3. Дълготрайност – ресурс 10 000
 4. Консумирана мощност около 6,5
 5. Допустима честота на включване: 3600 включвания/h.
 6. Време за връщане в изходно положение: на контактите max 100 ms; на оста със стрелката max 250 ms.
 1. Изпитвателно напрежение 2 kV, 50 Hz
 2. Работни условия: околна температура от -10 до +40°С; относителна влажност до 80 % при +25°С.
 1. Степен на защита, съгласно СТ на СИВ 778-77: за релето – IP 20] за клемите — IP 10.

Положение на монтиране — произволно

8. Маса на релето за време РМВ-60: около 1,2 kg

Присъединителни клеми     — резбово съединение

за едножични проводници  – 1х до 4 кв. мм или

2х до 2,5 кв. мм

за многожични проводници – 1х до 2,5 кв. мм или

2х до 1 кв мм

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Моторното реле за време РВМ-60 се състои от следните възли:

 1. Синхронен микродвигател.
 2. Микроредуктор — шестстепенен с превключвател.
 3. Електромагнитно клапанно реле.
 4. Лостова система.
 5. Контактна система.

Синхронният микродвигател задвижва зъбните колела на микроредуктора, който се състои от няколко степени, позволяващи получаването на определено предавателно число, съответствуващо на избрания времеобхват.

Релето за време тип РВМ-60 се отнася към релетата, задействащи при подаване на импулс и принципът му на действие е следният: при подаване на напрежение започва да работи електромагнитното реле, което включва съединителя, натяга пружината на лоста, превключ­ващ контактите, и задействува веднага включващите контакти, като контактите, включващи със закъснение, остават в изходното си положение. В прозорчето (2) се появява буквата „В“ (виж фиг. 3). Едновременно заработва синхронният микродвигател и завърта стрелката (4) от нулата към указателя (5), поставен на желаната стойност от времеобхвата. Когато стрел­ката достигне указателя, т.е. когато изтече предварително нагласеното време, изключващият лост се освобождава и придвижван от предварително натегната пружина, задейства контак­тите, превключващи със закъснение. В прозорчето (3) се появява буквата „И“ (виж. фиг. 3). Едновременно се отцепва и зъбният съединител и се прекъсва връзката между оста на редук­тора и оста със стрелката. Стрелката се връща в изходното си положение под действието на спи­рална пружина. При това положение синхронният микродвигател (при схема на свързване А/ и електромагнитното реле остават под напрежение, докато се снеме външният импулс, като контактите също остават в работно положение. При прекъсване на захранващото напрежение, електромагнитното реле и цялата система, заедно с контактите, се връща в изходно положе­ние. Тогава в прозорчетата (2) и (3) не се показва знак.

Ако настъпи някакво прекъсване на захранващото напрежение по време на работа, елек­тромагнитното реле, веднага включващите контакти и стрелката се връщат в изходно поло­жение.

Как моторното реле за време РВМ-60 сумира времето: по желание релетата могат да се доставят с отделно захранване на синхронния микродвигател и електромагнитното реле и по този начин времената могат да се сумират

Повече за електросхемите на релето за време и за неговото обслужване, промяна на времеобхвата и други важни неща, за да си служите с него, можете да научите от следните страници:

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60

 

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60

 

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60

 

Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60
Моторно реле за време РВМ60 Motorno rele za vreme RVM60

Един материал на Сандъците – Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *