Микроплан 16 – електронни таблици и не само!

Микроплан 16 в Сандъците – Sandacite!

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

Микроплан 16 е многофункционална програма за електронни таблици, разработена през 1987 г. в СП Микросистеми София. Това е темата на днешната ни статия.

Системните й изисквания са следните:

  1. Персонален компютър (Правец-16, IBM-PC/XT и съвместими) с поне 192 КБ оперативна памет.
  2. Две флопидискови устройства или едно флопи и твърд диск.
  3. Черно-бял или цветен дисплей.

Това е базовата система и Микроплан 16ще работи на нея. Но за да реализирате пълните възможности на Микроплан 16, ще Ви бъдат необходими още някои технически средства:

  1. Допълнителна памет до общо 640 КБ.
  2. Печатащо устройство и контролер за него.
  3. Плотер или графично печатащо устройство.

Днес обаче предлагаме да разчупим рамките – поне в началото ние няма да ви разказваме повече за програмата, а ще оставим тя самата да говори за себе си, като приведем обширен цитат от оригиналното й ръководство. Избрахме го заради разчупения начин на общо представяне на програмата. След това, разбира се, цитатът свършва и продължава нашия текст, в който ще ви запознаем с основните възможности и функции на Микроплан 16.

Впрочем, ръководството сме дали скенирано най-долу, за да можете да го изтеглите и да го четете на спокойствие.

,,Микроплан 16 е представител на ново поколение програми за персонални- компютри, като съчетава най- забележителните постижения в създадените до сега електронни таблици с широки графични възможности и способност за гъвкаво управление на информацията. И най- важното:  Обучението за работа с Микроплан 16 е лесно и бързо, както за хора с опит в работа с персонални компютри, така и за начинаещи.

Ако сте начинаещ, ще можете бързо да научите достатъчно, за да започнете работа с Микроплан 16. С нарастване на Вашето умение и познания при работата с Микроплан 16, пред Вас ще се откриват неговите все по- сложни и богати възможности. Ако сте напреднал потребител, бързо ще се убедите, че Микроплан 16 е в състояние да отговори на Вашите най-високи изисквания.

Микроплан 16 е едно постижение, съчетаващо и доразвиващо най-доброто от вече създадените програми. В този смисъл, Микроплан 16 обединява в едно редица възможности, които в миналото се предлагаха в отделни програмни продукти. Сега се налага да изучавате само една програма, само един набор от команди, вместо половин дузина програми със специфичните им команди. Освен това, Микроплан 16 представлява важен скок напред: неговото

бързодействие и гъвкавост позволяват комбиниране на; много функции и изпълняване на задачи, за които доскоро се смяташе, че надхвърлят възможностите на микрокомпютъра. Например, Микроплан 16 превръща цифровата информация в графични изображения толкова лесно, че изображението може да се използва, като инструмент за обмисляне, обсъждане, оценка и избор на варианти. Вие можете да проигравате тези варианти и да получите незабавно на екрана отговор на въпроси от типа: „Какво би станало, ако…?“.

Използвайте Микроплан 16, експериментирайте, даже играйте с него. Можете да започнете да го използвате незабавно за разрешаване на леки проблеми в изпълнението на предстоящите Ви задачи. В такъв случай, с придобиването на опит, тази програма все повече ще Ви харесва. Ако почуствате необходимост да ползвате по-изтънчени, сложни и интелигентни функции за обработка на информацията, Микроплан 16 ще Ви помага при всяка стъпка. Ще се уверите, че имате всичко, което може да се желае от един интелигентно изработен и с широко приложение инструмент в деловата работа.

Това ръководство не се чете на един дъх. След запознаването с основните понятия и възможности, започнете реална работа  с компютъра и  ползвайте ръководството на потребителя заедно със справочника.

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП НА МИКПРОПЛАН/16

Колкото и мощен да е Микроплан 16, той не е в състояние да върши цялата работа сам. За да вървят нещата гладко, на Вашите дискети са записани и няколко помощни програми.

Не се тревожете, че ще трябва да учите куп различни програми, за да свършите работата си. Наистина в миналото много микрокомпютърни системи страдаха от този недостатък. Факт е, че засега проблемът не е напълно решен – все още не съществува единична компютърна система (програма), която да удовлетворява Всичките Ви търговски, инженерни и математически потребности и освен това да се грижи за различните „домакински задачи“, необходими за поддържане на оборудването и съхранение на информацията.

Но Микроплан 16 прави значителна стъпка напред. Той обединява Важни програми, необходими за неговата работа, под един лесен за използване „чадър“ – Системата за достъп на Микроплан 16.

Как изглежда Микроплан 16?“

Нека сега да разгледаме няколко от неговите компоненти!

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

Фиг. 1

ЕКРАН НА МОНИТОРА

Изображението, което се появява на екрана при работа с Електронната таблица на Микроплан 16, обикновено възпроизвежда три части (виж фиг. 1). В горната част е „Служебната информация“. Най-голямата част от екрана обикновено се заема от електронната таблица. Две „граници“ ограждат електронната таблица и посочват буквените наименования на колоните и цифровата номерация на редове за тази част от нея, която в момента наблюдавате.

Определени елементи на електронната таблица се открояват на екрана с контрастно изображение. Най-важната част е „активната клетка“. Горният- десен ъгъл на екрана показва режима, в който работи електронната таблица в момента. В долния десен ъгъл се появяват изображенията на индикатори, показващи дали [Num Lock], [Scroll Lock], [Caps Lock] или други специални клавиши са включени. В долния ляв ъгъл при необходимост се появяват съобщения за грешки (виж глава „Съобщения за грешки“).

Ако компютърът е снабден с цветен монитор, при изобразяване на електронната таблица се използуват контрастни цветове за изобразяване на различните елементи: границите, активна клетка в електронната таблица и активната клетка на менюто са в светлосиньо, информацията, съдържаща се в незащитените клетки,е със зелени символи, а в защитените – с бели символи.

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

Фиг. 2

РАМКИ

Хоризонталната рамка съдържа букви, определящи всяка колона. Тя започва от А и продължава go Z, след това продължава с АА go AZ, след това BA go BZ и т.н., до IV за всичко 256 колони. Вертикалната рамка, от лявата страна на изображението, съдържа ред числа от 1 дo 2048. Без значение къде сте в електронната таблица, рамките ще Ви показва съответните на колони и редове.

 

ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА

Мислете за електронната таблица като за част от руло навита карирана хартия, разстлана на бюрото Ви, готова за попълване. Всичко, което изписвате на нея, разполагате в „клетка“; всяка със свой собствен „адрес“, като например (А23), описващ съответните на клетката колона и ред. Но това е огромна таблица, ако всяка клетка в електронната таблица беше висока 0,5 см и широка 2,5 см, то цялата електронна таблица би била широка 6 метра и 50 см и дълга над 10 метра!

Тъй като електронната таблица е твърде голяма, за да се покаже цялата на екрана, Микроплан 16  възпроизвежда само една част от нея. Мислете за тази част, като че ли гледате през „прозорец“ малка част от таблицата. Вие обаче можете да движите този прозорец, за да видите всяка част от електронната таблица, която Ви интересува (фиг. 2).

Зони. Зоната представлява група от една или повече клетки, подредени в правоъгълник. Една клетка е най- малката възможна зона. Зоната може да бъде част само от една колона, само от един ред или да обединява клетки едновременно от няколко реда и от няколко колони. Зоната се изписва с адресите на най-горната лява и най-долната дясна клетка – примерно А15..С19.

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

Формули. Може да въвеждате надпис, число или формула във всяка клетка. формулата е инструкция за „МикроПЛАН/16“ за изчисляване на число. И въпреки че „МикроПЛАН/16“ запомня формулата в клетката обикновено, само текущото      цифрово значение на           формулата се възпроизвежда на екрана.

 

Надписите  представляват текстове,  които електронната таблица показва на екрана. Въпреки, че на екрана не се вижда, всички надписи са предшествани от знак, определящ тяхното разположение в клетката (виж „Въвеждане на надписи“ в ръководството, скенирано и достъпно за изтегляне по-долу).

Формати за възпроизвеждане на екрана. Електронната таблица на „МикроПЛАН/16“ позволява да променяте начина на възпроизвеждане на клетката на екрана, нейния „формат“, без да се променя съдържанието и (виж описанието на командата /Worksheet Global Format). Изображението на съдържанието на клетката се определя, също така,и от ширината на колоната, която сте избрали. Като допълнителна възможност, електронната таблица на „МикроПЛАН/16“ Ви позволява да „защитите“ клетките така, че тяхното съдържание не може да бъде случайно променено.

Прозорци. Какво би станало, ако пожелаете да видите две части на електронната таблица по едно и също време или една и съща част, като се използват два различни формата за възпроизвеждането й? Електронната таблица на Микроплан 16  има възможност да прави това чрез „разделяне“ на екрана. Това е същото, както ако две телевизионни камери са насочени към една електронна таблица и изпращат своите изображения към два отделни екрана.

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

ГРАФИЧЕН МОНИТОР

Ако Вашият компютър е снабден с графичен монитор (черно-бял или цветен), Електронната таблица на Микроплан 16 го използва за възпроизвеждане на електронната таблица и на графиките. Ако използвате два монитора, електронната таблица се появява на неграфичния, а графиките – на графичния монитор. Това Ви дава възможност да наблюдавате едновременно диаграмите и данните, които ги генерират.

Ако използвате само неграфичен монитор, Електронната таблица на Микроплан 16 не може да извежда диаграми на екрана, въпреки че можете да печатате графики, като използвате програмата Print Graph (печат на графики) от Системата за достъп на МикроПЛАН/16.

ПРИНТЕР

Микроплан 16 и неговата програма Print Graph са снабдени с необходимите програмни модули и могат да управляват различни видове принтери.

Колко вида печатни изхода можете да получите? Електронната таблица на Микроплан 16 може да използва печатащо устройство за символи за възпроизвеждане на копия от:

– част или цялата електронна таблица;

– списък (клетка по клетка) на съдържанието на клетките във всяка част на електронната таблица или цялата електронна таблица.

Можете да създадете печатен изход по всяко време при работа с електронната таблица на Микроплан 16. Друга възможност е, да съхраните информацията за печатане в „Принт файл“, за да се печата по-късно, като се използват възможностите на ДОС (виж документацията на ДОС).

Използвайки дискетата „Микроплан 16-Граф-Печат“ и графично печатащо устройство, можете да създадете печатни изходи на всяка графика, която сте начертали с програмата. Всъщност, можете да печатате диаграмата, даже ако нямате графичен монитор, на който да я възпроизведете. Вие използвате Електронната таблица за „дефиниране“ на графиката, да съхраните дефинираното в „картинен файл“ и след това с помощта на програмата Print Graph може да създадете печатно изображение на графиката.

Микроплан 16 - електронни таблици
Микроплан 16 – електронни таблици

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДИСК

„Текущата“ електронна таблица, екрана на монитора, съществува само възпроизведена в оперативната памет на компютъра. Това е място за Временно съхранение на информацията.   Ако изключите компютъра, спадне напрежението или прекъснете работата с електронната таблица без съхраняване (запис) на информацията, тя ще бъде безвъзвратно загубена. За да направите постоянен запис на въведената в електронната таблица информация, Вие ТРЯБВА да я съхраните във „файл на диск“. За да я направите отново активна в паметта на компютъра, трябва да извикате електронната таблица и след това да заредите информацията от файла, намиращ се на диска с данни (дискетата с данни обикновено е поставена в устройство В,   а Микроплан 16 – Системна дискета и Микроплан 16-Граф-Печат се поставят в устройство А). Мислете за диска като за шкаф с папки и за всеки файл – като за папка, съдържаща Вашите документи. Вие изваждате папката и я поставяте на бюрото си, когато искате да напишете нещо в нея, затваряте я и я връщате в шкафа, когато свършите. Главната разлика при електронната таблица на Микроплан 16 е, че когато обработвате файла, Вие в действителност вадите ТОЧНО КОПИЕ на файла. Оригиналът стои в безопасност на диска, който може по- късно да се обработва отново или да се смени с актуализираната нова информация.

Съхраняването на информацията, въведена в електронната таблица, е жизнено важна част от работата Ви с МикроПЛАН/16. Вероятно ще трябва да го правите няколко пъти, докато Вие ВСЕ ОЩЕ СЪЗДАВАТЕ информацията в електронната таблица, за да избегнете загуба на данни, която се случва поради човешки грешки, падове в напрежението или други случайности.

За да се предпазите от евентуална повреда в диска, изгубване или просто износване, много важно е да направите най-малко едно точно копие на всеки диск с информация, който използвате. Това може да стане с функциите „Обработка на дискети“ (Disk Manager) и „Обработка на файлове“ (File Manager) в „Системата за достъп“ на Микроплан 16. За пълна сигурност, направете точни копия на всички важни файлове и ги съхранявайте на подходящи места, например, в огнеупорна каса, отделно от останалите дискети, които ползвате ежедневно.

А ето и пълното ръководство, за което стана дума по-рано: mikroplan-16-rakovodstvo.djvu

А това чудесо знаете ли го?

Микротекст ІІ – българският Word

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *