Металокерамични лампи

Металокерамични лампи

Инфо за металокерамичните лампи в Сандъците – Sandacite!

Металокерамични лампи
Металокерамични лампи

Металокерамичните лампи са вариант на дисковите лампи. За разлика от дисковите лампи в тях като диелектрик е употребен ви­сокочестотен керамичен материал, специален радиофарфор, който има малки диелектрични загуби на свръхвисока честота, откъдето и лам­пите са получили названието си.

Катодът на лампата е плосък и има отвод във формата на ме­тален цилиндър (фиг. ХІ-12). За единия отвод на отоплителната жичка се използва металният цилиндър — отвод на катода, а за втория отвод — цилиндърът, разположен на оста на отвода на катода.

Решетката е също плоска и има извод във формата на диск, който завършва с цилиндър, който е част от балона на лампата и е закрепен чрез запояване на метализиран пръстен или цилиндър. Той е поставен концентрично на отвода на анода и е изолиран от него с керамичен пръстен.

Металокерамични лампи
Металокерамични лампи

Анодът има форма, подобна на формата на анода при дисковите лампи, и е запоен за горната част на керамичния цилиндър, за който е закрепена решетката. Изводът иа анода за по-добро охлаждане за­вършва с болт, върху който външно се навива радиатор с радиално разположени ребра, с диаметър по-голям от извода на решетката.

Металокерамични лампи са предназначени съща така за упо­треба с коаксиални линии. Радиаторът се прави с по-голям диаметър и е нагоден да се свърже с външния цилиндър на коаксиал­ните линии.

Някои типове металокерамични лампи дават възможност да се получат трептения с честота от 5000—3750 MHz (6-8 см).

От този тип лампи се строят почти само триоди, тъй като с увеличаване на броя на решетките се увеличава разстоянието между катода и анода, а следователно и времепробегът на електроните. Металокерамичните лампи се изработват за максимална мощност 50 kW на импулса при дължина на вълната до 13 см (LD6).

Още едно подобно четиво? :)

Лампи с бягаща вълна

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *