Машина за прибиране на зеленчуци

Машина за прибиране на зеленчуци

Досега в Сандъците – Sandacite май само машина за прибиране на зеленчуци не сме Ви показвали!

Машина за прибиране на зеленчуци
Машина за прибиране на зеленчуци

Както и другите образци техника, с които постоянно Ви бомбардираме, и зеленчукоприбирачката е 100 % българска. Тя е предназначена за извозване на зеленчуци и плодове в амбалаж или насипно състояние до края на блока.

Окачва се на самоходно шаси (напр. СШ-22, за което Вече сме Ви разказвали, но също и ДСШ-14, ДВСШ-16).

Техническа характеристика на машината са следните:

Машина за прибиране на зеленчуци
Машина за прибиране на зеленчуци

Конструктивно машината за прибиране на зеленчуци ПНЗ-8,5 представлява платформа, която се състои от средна част (четиринога), две крила и задна площадка. Средната част представлява заварена винкелова кон­струкция във формата на четиринога, която се захваща с четири болта към рамата на шасито. На горната й част е заварена планка, на която са захванати шест въжета за поддържане на крилата в хоризонтално положе­ние. В предната част на четириногата е монтирана лебедка и направляваща ролка за сгъване на платформата в транспортно положение.

Крилата са две. Всяко крило се състои от две части, които по средата се свързват шарнирно. Те се сгъват към трактора с помощта на телени въжета. В задната си част крилата са подсилени с обтяжки, а в предната част е монтирана предпазна мрежа.

Задната площадка е закрепена на две конзоли, които са захванати с болтове към задния мост на шасито.

При прибиране на зеленчуци с платформа технологическият процес в зависимост от културата, която се прибира, и количеството на готовата за прибиране продукция може да се осъществи по два начина.

Първи начин – в началото на блока звеното от берачи нато­варва платформата с амбалажа (кафези, касетки или щайги). При дви­жение на платформата по полето берачите я следват, като всеки обира плодовете от своя ред и ги поставя в кофа, престилка или кошница и пе­риодично ги изсипва в амбалажа на платформата. След напълване на пър­вия ред амбалаж работникът, обслужващ платформата, го заменя с празен.

В края на блока или на междинните пътища звеното разтоварва плат­формата. По същия начин се извършва работата при следващите преходи. При изоставане на берачите трактористът периодично спира агрегата и изчаква работниците да го настигнат.

Втори начин – берачите предварително обират плодовете, след което платформата минава и набраната продукция се натоварва и се изнася.

Прибирането на зеленчуковите култури е свързано със спирания, по­ради което скоростта на предвижването е малка. Тя зависи от вида на кул­турата и начина на брането. При бране на пипер и домати скоростта е по-малка, отколкото при бране на зеле, тъй като се берат повече и по-дребни плодове от различни страни на растението.

Поначало всички земеделски машини, разработвани в България в периода до 1990 г., са преминавали теренни изпитания в прототип, преди да бъдат допуснати до масово производство. Когато тези изпитания преминат, забелязаното в тях се описва в ,,Бюлетини за научно-производствена информация“, издавани от Машинно-тракторните станции (МТС), каквито е имало в Пловдив и Русе напр., и от Академията на селскостопанските науки.

Та от лабораторно-полското изпитване, проведено в началото на 1960-те години с нашата зеленчукоприбирачка, е установено, че платформата ПНЗ-8,5, агрегатирана с ДВСШ-16, може да работи безпрепятствено при прибиране на домати, отглеждани на телена конструкция с височина 45 см (обща височина с растенията до 55 см). Агрегатирана със СШ-22, тя може да работи при телена конструкция, висока 55 см (обща височина с расте­нията 63—65 см).

Повредите, които нанася платформата върху културните растения, са незначителни и нямат практическо значение.

Платформата ПНЗ-8,5 е разчетена за 1500 кг товар. Проведените изпитания на терен са показали, че тя издържа товар до 2000 кг. Трябва да отбележим обаче, че съществува несъответствие между товароносимостта на платформата и конструктивната товароносимост на шасито (1000 кг). Опитите и наблюденията показват, че моментите, които създава товарът, не действат разрушително, тъй като скоростта на дви­жение е ниска и динамическите натоварвания са незначителни.

Времето, разходвано за завои, е малко. За безпрепятствена работа на агрегата е необходим обръщателен пояс, не по-тесен от 10 м, което много рядко може да се осигури при сегашното състояние на зеленчу­ковите градини.

Коефициентът за технологическа надеждност е единица, тъй като се работи без листозащитници и няма случаи на задръствания. 

Независимо от всички дитирамби, които изписахме досега обаче, нека кажем, че разгледаната от нас зеленчукоприбирачка не може да разреши цялостно проблема за прибира­нето на зеленчуковите култури, но пък увеличава производителността на труда около 1,5 пъти и облекчава труда на берачите. Затова съвсем заслужено ПНЗ-8,5 е одобрена от МИС и е пусната в серийно произ­водство в началото на 1960-те години.

А ето и подробен преглед на прословутото самоходно шаси СШ-22:

Българско самоходно шаси СШ-22

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *