Магнетофонна-приставка-Лира-схема-и-документация

Магнетофонна приставка Лира + схема и документация

Магнетофонна приставка Лира + схема и документация

Магнетофонна-приставка-Лира-схема-и-документация
Магнетофонна-приставка-Лира-схема-и-документация

Магнетофонната приставка Лира е хитроумна разработка на Слаботоковия завод Климент Ворошилов от 1956 г. Тя е пред­назначена за извършване на записи, въз­произвеждане на говор и музика преди всичко в домашна обстановка. Устройството има следните възможности за работа:

 1. Запис с микрофон върху магнитна лента
 2.  Запис с грамофон  върху магнитна лента
 1. Запис от радиоприемник  върху магнитна лента
 2. Възпроизвеждане  от магнитна лента
 3. Ускорен ход (за пренавиване „на­пред“ и „назад“).
 4. Контролиране нивото на записа, който се извършва чрез вградена глимлампа.
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira

Както се вижда от поместената горе снимка, приставката е поместена в малък куфар от изкуствена кожа, тежащ с приставката около 4 кг.

Магнетофонната приставка е оформена върху красиво механически устойчиво ме­тално шаси. Върху него са скрепени всич­ки команди, индикаторната глимлампа, куп­лунг за микрофона и шнуровете за свързване с радиоприемника. Под шасито с два винта е скрепена кутия — шаси от пласт­маса, в която са монтирани предусилвателят и генераторът за изтриван и подмагнитване. С това си оформление магнетофонната при­ставка Лира има красив външен вид, удобно и бързо обслужване и достъп до всички де­тайли при ремонт. Теглото на приставката е около 3 кг.

Специално нашата приставка в Сандъците – сандъците е била пазена изключително добре от своя предишен собственик. Когато я получихме, куфарът беше пълен с цялата й съпътствуваща документация, която можете да разгледате по-долу. Има фактура от закупуването, констативен протокол за приемане на пратката (защото явно приставката е била закупувана от разстояние), изпитателен протокол за успешно преминати проби и оригинално техническо описание. Всичко това е поместено в плик с името на собственика.

Магнетофонна приставка Magentofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Magentofonna pristavka Lira

Комплектът МП 1 Лира съдър­жа:

 1. Магнетофонна приставка — 1 брой.
 2. Ролка с магнетофонна лента (180—200 метра) — 1 брой.
 1. Празна ролка за магнетофонна лента — 1 брой.
 2. Резервни гумени ремъчета — 4 броя.
 3. Куплунг — 1 брой.
 4. Ключ за из­ключване на висо­коговорителя — 1 брой.
 5. Описание — 1 брой.
 1. Кутия за транс­порт н съхранение.
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira

При поискване се прибавя малога­баритен динамичен микрофон и допъл­нителна захранва­ща група.

Приставката се захранва от радиоприемника, към който се включва.

Технически данни:

А) Електрически

1) Захранване: от приемника, с който се комплек­тува, а именно: отопление — 6,3 V/0,6 A (за работа на приставката с приемници, от кои­то не могат да се вземат захранващи напрежения, при поискване се дава захранващо устройство)

 • анодно напреже­ние — 250 в, 2 mA при възпроизвеж­дане и 14 mA при запис.
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira

2) Честотна характеристика: от 100 до 7000 хц ± 5 дб за лента тип „С“ (за целия каиал запис — възпроизвеждане)

 • Нелинейнн изкривявания: К > 7% (за целия канал).
 • Ниво на собствен шум: — 30 дб.
 • Прослушване на съседната бразда: —40 дб.
 • Чувствителност: вход ми­крофон — 2 mV.

Ниво на записващия сигнал – 5-15 V.

 • Магнетофонни глави:

изтриваща феритна — 2 х 100 нав

универсална (записваща и въз­произвеждаща) 2 х 1250 нав.

Конкретно нашата приставка е произведена през 1958 г. и е точно 510-тото такова устройство, слязло от производствените конвейери на завода за тази година:

Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
 • Ток на изтриване: 240 mA с честота 50 kHz ± 20 %.
 • Ток на подмагнитване: 1,1 mA — 50 kHz ± 20 %.

За работа на приставката с приемници, от кои­то не могат да се вземат захранващи напрежения, при поискване се дава захранващо устройство.

Магнетофонна приставка Magentofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Magentofonna pristavka Lira

В схемата на Лира влизат електронните лампи двойни триоди ECC81 и ECC82. Повече за магнетофонната приставка Лира можете да разберете от нейното описание и схема, които можете да изтеглите оттук ==> Magnetofonna-pristavka-Lira

В друга публикация ще се занимаем по-подробно с лентодвижещия механизъм на тази магнетофонна приставка, който е чисто българско производство (отбелязваме това, защото на някои други български лентови устройства от по-късните периоди ,,механиките“ са вносни – напр. унгарски).

А сега нека разгледаме и документацията, която дойде с устройството. Това са първите две страници от техническото описание – както виждате, ,,корицата“ е рисувана с молив, а самият текст е печатан на пишеща машина и след това е размножаван на циклостил:

Магнетофонна приставка Magnetofonna pristavka
Магнетофонна приставка Magnetofonna pristavka
Магнетофонна приставка Magnetofonna pristavka
Магнетофонна приставка Magnetofonna pristavka

Поначало, когато дадено устройство се закупува, пред клиента се извършват технически проби, за да се докаже неговата работоспособност. Такива тестове е преминала и нашата приставка и даже са били измерени някои параметри:

Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira
Магнетофонна приставка Лира Magnetofonna pristavka Lira

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *