правец-82-книги

Лот 10 книги за Правец 82

Лот 10 книги за Правец 82

Лот 10 книги за Правец 82
Лот 10 книги за Правец 82

Постарали сме се да съберем колекция от книги за първия български компютър с масово предназначение Правец 82. Предоставяме ги на Вашето внимание:

С. Гергов – Програмиране и работа с ПК Правец 82 – С. Гергов – Програмиране и работа с ПК Правец 82

А. Аврамов и др. – Учебно пособие по математическо програмиране с използуване на приложни програми за МК Правец 82 – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%c0.%20%c0%e2%f0%e0%ec%ee%e2%20%e8%20%e4%f0.%20-%20%d3%f7%e5%e1%ed%ee%20%ef%ee%f1%ee%e1%e8%e5%20%ef%ee%20%ec%e0%f2%e5%ec%e0%f2%e8%f7%e5%f1%ea%ee%20%ef%f0%ee%e3%f0%e0%ec%e8%f0%e0%ed%e5%20%f1%20%e8%e7%ef%ee%eb%e7%f3%e2%e0%ed%e5%20%ed%e0%20%ef%f0%e8%eb%ee%e6%ed%e8%20%ef%f0%ee%e3%f0%e0%ec%e8%20%e7%e0%20%cc%ca%20%cf%f0%e0%e2%e5%f6%2082.pdf

а. панайотов и др. – статистическа обработка на данни за пк правец`82 – а. панайотов и др. – статистическа обработка на данни за пк правец`82

И. Тодоров и др. – Програмиране и програмно осигуряване на микро-ЕИМ Правец`82 – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%c8.%20%d2%ee%e4%ee%f0%ee%e2%20%e8%20%e4%f0.%20-%20%cf%f0%ee%e3%f0%e0%ec%e8%f0%e0%ed%e5%20%e8%20%ef%f0%ee%e3%f0%e0%ec%ed%ee%20%ee%f1%e8%e3%f3%f0%ff%e2%e0%ed%e5%20%ed%e0%20%ec%e8%ea%f0%ee-%c5%c8%cc%20%cf%f0%e0%e2%e5%f6%6082.pdf

правец-82-книги
правец-82-книги

Ръководство за програмиране на ПК Правец`82 – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%d0%fa%ea%ee%e2%ee%e4%f1%f2%e2%ee%20%e7%e0%20%ef%f0%ee%e3%f0%e0%ec%e8%f0%e0%ed%e5%20%ed%e0%20%cf%ca%20%cf%f0%e0%e2%e5%f6%6082.djvu

В. Калоянов и др. – Бейсик. Ръководство за програмиране на ПК Правец`82 – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%c2.%20%ca%e0%eb%ee%ff%ed%ee%e2%20%e8%20%e4%f0.%20-%20%c1%e5%e9%f1%e8%ea.%20%d0%fa%ea%ee%e2%ee%e4%f1%f2%e2%ee%20%e7%e0%20%ef%f0%ee%e3%f0%e0%ec%e8%f0%e0%ed%e5%20%ed%e0%20%cf%ca%20%cf%f0%e0%e2%e5%f6%6082.djvu

Бейсик за Правец 82 – Бейсик за Правец 82

А. Хлебаров – Правец`82 – програмиране на Асемблер – А. Хлебаров – Правец`82 – програмиране на Асемблер

Ст. Айков – Въведение в програмирането на ПК Правец`82 – ч. І – Ст. Айков – Въведение в програмирането на ПК Правец`82 – ч. І

МКТ за всички V – Как работи Правец`82 – МКТ за всички V – Как работи Правец`82

Правец 82. Техническо описание и ръководство за употреба – Правец`82

Въпроси и т. н. за български компютри можете да задавате в този раздел н вашия форум – http://www.sandacite.bg/forum/viewforum.php?f=34

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *