Лампови сигналгенератори СГ3 и СГ4

Лампови сигналгенератори СГ3 и СГ4

Лампови сигналгенератори СГ3 и СГ4

Лампови сигналгенератори СГ3 и СГ4
Лампови сигналгенератори СГ3 и СГ4

В тази статия ще извадим от архивите тези два уреда, че кой знае – може пък да са полезни някому – ползували са се доста в едновремешни сервизни работилници при ремонта на нашите сандъци. :)

Високочестотен сигналгенератор СГ3

Високочестотният сигналгенератор тип СГЗ е също производство на развойно предприятие ,,Електроника“, по-късно завод Електроника и датира от началото на 60-те години.

Той принадлежи към серията миниатюрни измервателни апарати ,Минимер* и е предназначен за настройка, проверка и ремонт на радиоприемници, в. ч. усилватели и др. Той е основен апарат за радиопроизводствени и радиоремонтни пред­приятия и работилници, лаборатории на учебни заведения и пр.

Високочестотният сигналгенератор тип СГЗ произвежда синусоидални или амплитудно моду­лирани високочестотни напрежения в радиочестотния обхват. Състои се от осцилатор, тонгенератор за модулация, модулационно стъпало, индикатор на изхода, атенюатор и захранваща част. В осцилатора е предвидено автоматично регулиране на амплитудата на трептенията, което осигурява голяма равномерност на изходното напрежение във всички обхвати.

От високочестотния сигналгенератор може да се изведе нискочестотно напрежение с честота 400 хц с плавно регулируема амплитуда за проверка на нискочестотни усилватели.

Към апарата е предвидена изкуствена антена, която може да се присъединява удобно към изходния кабел.

Технически данни

честотен обхват 0,1-30 MHz в 6 подобхвата ;

точност на честотата + 2 %;

изходно в. ч. напрежение 1 микроволта: 100 mV, плавно регулируемо;

изходно съпротивление 20 омa, 150 омa;

модулация  30 %, 400 Hz;

изходно н. ч. напрежение  50 mV- 2 в, плавно регулируемо;

напрежение на захранващата мрежа 110, 127, 150, 220 V;

консумирана мощност  17 W;

размери 282 x 212 x 160 мм ;

Тегло 6,5 кг

Високочестотен сигналгенератор СГ4

Лампов сигналгенератор Lampov signalgenerator
Лампов сигналгенератор Lampov signalgenerator

Сервизният УКВ сигналгенератор тип СГ4 също е производство на развойното предприятие „Електроника“ от началото на 1960-те години.

УКВ сигналгенераторът СГ4 спада към серията миниатюрни измервателни апарати „Минимер“ и е предназначен за настройка, проверка и ремонт на радиоприемници с УКВ канал. Той е пригоден да се използува и като вобел генератор, като в комбина­ция с осцилограф (напр. ОГ2) дава възможност да се наблюдават честотните характери­стики на измервания приемник,          ‘

УКВ сигналгенераторът СГ4 е основен апарат за радиопроизводствени и радиоремонтни предприятия и работилници. Той произвежда синусоидални напрежения в УКВ обхвата, които по желание мо­гат да бъдат амплитудно или честотно модулирани. УКВ сигналгенераторът се състои от два отделни осцилатора, по един за всеки обхват, от тонгенератор за модулация, модулационно стъпало, индикатор на изхода, атенюатор и захранваща част. При работа като вобел генератор е предвиден специален изход за отклонително напрежеше за из­ползвания осцилограф. Предвиден е и вход за външна амплитудна или честотна мо­дулация. При специална заявка заводът-производител е предлагал възможност вторият обхват може да се направи от 78 до 102 MHz.

честотни обхвати  10 – 11,4 MHz и 60 : 78 MHz ;

точност на честотата + 1%;

изходно в. ч. напрежение 5 микроволта – 50 mV, стъпално регулируемо

изходно съпротивление 70 омa;

амплитудна модулация  30 %, 40 Hz;

честотна модулация   + 22,5 kHz и  +/- 75 kHz;

външна АМ и ЧМ  50 Hz-:-20 kHz;

напрежение на захранващата мрежа  110. 127,  150,     220 V;

консумирана мощност 32 W;

размери  282 x 212 x 160 мм;

Тегло 6,5 кг

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *